Dentiss Logo

ImplatechOne Dental İmplant

19.06.2020       11.56.23

Kemik seviyesi ve kök formu tasarımı ile doğal diş yapısında olan ImplatechOne, tüm kemik tiplerinde yüksek başarı ve estetik bek­lentilere cevap verebilmektedir. Bu tasarım aynı zamanda ince kretlerde genilşetme ile birlikte implantasyon uygulanmaya çalı­şılan vakalarda büyük avantaj sağlamaktadır. ImplatechOne; farklı kemik tiplerinde yüksek başarı ile hastalara en doğal ve en estetik sonuçlara ulaşabilmek için tasarlanmıştır. ImplatechOne, AlFree üretim prosesi ve sertifikası ile hammaddeden bitmiş ürüne güvenlidir. Geleneksel implant protez yaklaşımlarında tercih edilen bu dayanaklar tek kuron, köprü ayakları, total pro­tez restorasyonları gibi endikasyonlara çözüm üretmekte­dir. Profil Abutment, Direct Abutment, Estetik Abutment, 15/25° Açılı Estetik Abutment gibi alternatif tasarımları ile kullanıcıya implantın pozisyonuna, kemik – yumuşak doku – kuron ilişkisine göre en doğru fonksiyonel kullanımın estetik ola­rak yakalanmasını mümkün kılar.

Tek kuron, köprü veya total dişsiz vakaların sabit restoras­yonlar için kullanılabilinir. Prepare edilerek kullanılmak istenen bölgeye estetik uyumu kolaydır. Oklüzalden vidalı abutment çö­zümleri güncel implant protez yaklaşımlarında siman artığına bağlı komplikasyonlardan uzaklaşarak uzun dönem implant ba­şarı oranını arttırmak için tercih edilmektedir. Aynı zamanda es­tetik implant protez endikasyonları için Zirkon abutment – Zirkon kuron uygulamalarında çözüm ürettiği gibi dikey boyutun sığ ol­duğu durumlarda da önemli bir çözümdür. Total dişsiz vakalarda bar protez endikasyonlarında da vida tutuculu dayanaklar kulla­nılmaktadır.

Implatech, www.implatechone.com


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.