Dentiss Logo

Yayınlar Makaleler

Sağlık Sektöründe Tanıtım Yönetmeliğinin Getirdikleri
Türk Dişhekimliği Dergisi Makale Çağrısı
Prehistorik ve İlkçağlarda Fosil Dişler ve Diş Tedavilerine Genel Bir Bakış
Dental Anksiyete
Mesleki Sorumluluk Poliçesi Değişikliği ve Hekimlere Avukat Seçme Özgürlüğü
Hekimlerin Haksız Şikayete Karşı Hak Arama Yolları Nelerdir?
Hekimlikte ve Diş Hekimliğinde Şarlatanlık Üzerine Düşünceler ve Etik Sonuçlar
Dört Elli Diş Hekimliği ve Ergonomi
Sağlıkta Reklam Yasakları
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Gelen Yenilikler
Covid-19 Pandemisinin Diş Hekimleri ve Ağız, Diş, Çene Cerrahları Açısından Bulaşma Riskinin Önemi ve Uygulanacak Önlemler
Bruksizm Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulamaları
Diş Hekimleri, Malpraktisin Hukuki Neticelerinden Korunabilir mi? Nasıl?
Diş Hekimi, Botoks ve Enjektabl Dolgular
Uluslararası Dental Fotoğraf Standartları
Dişhekimliğinde Uzmanlık
Benign Masseter Hipertrofisi Tedavisinde Botox Kullanımı
Dişhekimliğinde Botulinum Toksinlerinin Kullanımı
Fasiyal gençleştirmede botulinum toksin (botoks) uygulamaları
Periodontal hastalıklarda enfeksiyon kontrolü: Hangi sistemik antibiyotik niçin ve ne zaman?
Sistemik Fluorid Nedir?
Oral cerrahi girişimlerden önce antibiotik profilaksisinin uygulanması
Dişhekimlerinin Kullandığı Topikal Fluorid Uygulamaları
S sistemi tekniği
Protez Adezivleri
Enstümentasyon Tekniklerinin Değerlendirilmesi
Kron-Kök Kırığına Sahip Ön Dişlerin Disiplinler Arası Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Raporu
Maksillofasiyal Defektlerde CAD/CAM Uygulamaları
Yer tutucular ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Bir Çalışma
Tork limitli döner sistemlerin karşılaştırılması
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.