Test 1: Endodonti (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Seçkin Dindar
08.11.2007 17:10
Hazırlayan: Prof. Dr. Seçkin Dindar

1- Kanal tedavisi gerektiren durumlarda hangi dolum tekniği bize avantaj sağlar?

a. Lateral kondansasyon

b. Sıcak güta perka sistemleri

c. Vertikal kondansasyon

d. Patla doldurma


2- Son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında, kanal dezenfeksiyonunda en yaygın kullanılan solüsyon hangisidir?

a. Sodyum hipoklorit

b. Serum fizyolojik

c. Klorhex

d. EDTA


3- Endodontik tedavi sonrası hangi durumlarda antibiyotik kullanılır?

a. Taşkın dolgu mevcutsa

b. Hastanın ağrısı varsa

c. Lenfadentopati ve ateş varsa

d. Koruma amaçlı


4- Bir hafta sonra baş boyun bölgesi radyoterapi uygulanacak hastada lezyonlu bir diş mevcut ve hastanın ağrı şikayeti varsa, nasıl bir tedavi yaklaşımı düşünürsünüz?

a. Çekim

b. Kanal tedavisi

c. Antibiyotik verilerek beklenir


5- Sürekli drenaj olan bir dişte kanallar ne kadar süre ile açık bırakılmalıdır?

a. 1 hafta

b. Lezyon küçülene kadar

c. 1 gün


6- Aşağıdaki vakaların hangisinde antibiyotik kullanılmalıdır?

a. Enfeksiyon belirtisi ve periapikalde semptom olmayan ağrılar

b. Nekrotik pulpalı ve radyolusent görüntü veren dişler

c. Kronik periradiküler apseli dişler

d. Lokalize fluktuan şişlikler

e. Hiçbiri


7- Aşırı harap olmuş büyük azı dişlerinde, endodontik tedavi sonrası restorasyonlarında en uygun seçenek ne olabilir?

a. Kompozit dolgu

b. Amalgam dolgu

c. İnley / onley

d. Kuron


8- Radyografik olarak başarılı kabul edilen bir dişte, çiğneme kuvvetlerine bağlı ağrı oluşmuşsa ne düşünürsünüz?

a. Erken temas

b. Taşkın dolgu

c. Pata bağlı reaksiyon


9- Travma sonrası alveol yuvasından çıkan dişlerin tedavisinde hangi yöntem uygulanır?

a. Diş yerine yerleştirilerek bırakılır

b. Diş yerine yerleştirilerek kanal tedavisi yapılır

c. Diş yerine yerleşitirilip tedavi sonrası splintlenir

d. Diş yerine yerleştirilir, splint uygulanır iki hafta sonra kanal tedavisi tamamlanır.


10- Aşağıdaki durumlardan hangisinde kanal tedavisinden önce proflaksi gerekli değildir?

a. Böbrek transplantasyonu geçiren hastalar

b. 2 sene önce by-pass geçirmiş hastalar

c. Ateşli romatizma geçmişi olan hastalar

d. Kalp kapağı defekti olan hastalar
Cevaplar
1.a, 2.a, 3.c, 4.a, 5.c, 6.e, 7.d, 8.a, 9.d, 10.b

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 4348 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam