Dentiss Logo

Muayenehanede Diş Teknisyeni Çalışmasında Sürpriz Karar

Danıştay 15. Daire; muayenehanede diş teknisyeni istihdamında yeni bir karar verdi.
28.03.2016       12.35.54
Danıştay 15. Daire; diş hekiminin kendi hastalarının protez ihtiyacını karşılamak için laboratuvar işlerini kendisinin yapması mümkün ise de muayenehanesinde bu amaçla diş teknisyeni istihdam edemeyeceğine karar vermiştir.

Diş hekiminin muayenehanesinde diş teknisyeni çalıştırabilmesi Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmamakla birlikte yargı kararları bunun mümkün olduğu yönünde idi.

Bu konuda oraya çıkan uyuşmazlıklar sebebiyle açılan davalarda İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarında Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği’nin 9. maddesindeki düzenlemenin, diş hekimlerinin, münhasıran kendi klinik hastalarının protezlerini yapmak şartıyla diş protez teknisyeni istihdam etmeden asgari araç ve gereçleri bulundurmak kaydıyla laboratuvar işlerini yapabilecekleri, diş protez teknisyeni istihdam edip etmemenin diş hekiminin inisiyatifinde bulunduğu belirtilmişti.

Ancak, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu konuda sınırlayıcı düzenlemeye yer verilmesini dikkate alan Danıştay 15. Daire;  diş hekiminin kendi hastalarının protez ihtiyacını karşılamak için laboratuvar işlerini kendisinin yapması mümkün ise de muayenehanesinde bu amaçla diş teknisyeni istihdam edemeyeceğine karar vermiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hakkında açılan davada da bu konuyla ilgili yürütmenin durdurulması istemi, Danıştay 15. Daire  tarafından kabul edilmemiş; Türk Dişhekimleri Birliği itirazında bu konuya da değinilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilecek kararla bu konudaki uygulama tam olarak şekillenebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Danıştay 15.Daire Esas No 2015/8525, Karar No 2015/6883 için tıklayınız.


Kaynak:
TDBYASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.