Dentiss Logo

Muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi

10 TL olan muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi. Karar SGK’nın internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, "Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır." dendi. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark kalkmış oldu.  İşte SGK tarafından sgk.gov.tr sitesinde yayımlanan açıklama...
02.06.2009       11.52.44

10 TL olan muayene katılım payı 2 TL’ye indirildi. Karar SGK’nın internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, "Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır." dendi. Böylece özel ve devlet hastaneleri arasındaki fark kalkmış oldu.  İşte SGK tarafından sgk.gov.tr sitesinde yayımlanan açıklama...

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

 

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak >Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;

 

02 Haziran 2009 tarih inden geçerli olmak üzere;

 

Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

 

 

T.C

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

Konu: Danıştay kararı

 

GENELGE 2009/77

 

Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde

 

Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

 

Bu itibarla söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda Kurumumuzca gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı (6.1) numaralı maddesinde yer alan tutarlar uygulanmayacaktır.

 

2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.

 

3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

 

Bu Genelge 02/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Kaynak: Zaman


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.