Dentiss Logo

Diş Tedavileri Sırasında Alınacak Tedbirler Kovid-19'a Göre Güncellendi

Diş hekimleri, koronavirüsten en çok etkilenen meslek grubunda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, diş tedavileri sırasında alınacak önlemleri güncelledi. Acil olmayan tedavilerin ertelenmesi, muayene sırasında koruyucu ekipman kullanımı ve bekleme sırasında sosyal izolasyon öne çıkan tedbirler arasında.
30.04.2020       21.14.48
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 salgını sırasında diş tedavisine ilişkin işlemler, tedavi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler güncellendi. Tedavi öncesine dair tedbirler arasında acil olmayan diş tedavilerinin ertelenmesi, refakatçi ve hastaların kliniklere maske ile girmesi, tedavi sırasındaki yoğunluğun önlenmesi açısından hastaların randevularına zamanında gelmesinin sağlanması gibi öneriler yer alıyor. Önce çıkan tedbirler şöyle sıralanıyor: Bekleme alanlarında hastaların bir arada bulunmasından dolayı oluşabilecek bulaşma riskinin azaltmak için hastaların gerekirse bina dışında ya da araçlarında bekletilmesi gibi önlemler alınmalı. Hasta bekleme alanlarında sosyal mesafe (en az 1 metre mesafe) sağlanmalı. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemeli. Sağlık tesisi girişlerinde, bekleme odalarında ve hasta girişlerinde alkol bazlı antiseptik bulundurulmalı.
 

Riskli Gruptakiler Çalıştırılmamalı

Kovid-19 hastalarıyla temasları riskli olduğundan, 65 yaş üstü kronik bir rahatsızlığı (hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar vb.) olanların veya hamilelerin çalıştırılmasının uygun olmadığı vurgulanıyor. Çalışanların, kendilerini Kovid-19 semptomları açısından günlük olarak takip etmesi, semptomatik bir çalışan tespit edildiğinde pandemi hastanesine yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte.

Muayeneler Koruyucu Ekipmanla Yapılmalı

Kovid-19 salgını sırasında uyulması gereken dental işlemler prosedürü de güncelledi. "Acil" olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın Kovid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.

Kovid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi. Hastada Kovid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Kovid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca olası/kesin Kovid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların, acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.

Panoramik Radyografi Ve Bilgisiyarlı Tomografi Tercih Edilmeli

Tüm hastalara standart enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanması gerektiği vurgulanan enfeksiyon önlemlerinde, olası/kesin Kovid-19 hastalarına ek olarak damlacık ve temas önlemleri alınması gerektiği kaydedildi.

Standart önlemlerin, el hijyeninin sağlanması, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, güvenli enjeksiyon uygulaması, steril alet ve cihazların kullanılması, tedavi ve çevre yüzeylerinin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sağlanması olduğu belirtildi.

Hasta değerlendirmelerinde sıkça kullanılan intraoral radyografilerin tükürük sekresyonunu artırması ve öksürük refleksini uyarması sebebiyle panoramik radyografiler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin kullanımının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
 
Tedavi Sonrası Dikkat Edilecekler

Her hastadan sonra yüz koruyucu, gözlük gibi tekrar kullanılabilen kişisel koruyucu ekipman yüzde 70'lik alkol ile silinerek dezenfekte edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmeli.

Hastaya özel olmayan ve ortak kullanım gerektiren dental röntgen cihazı, ışık, dental ünit ve sandalyesi gibi cihazlar her hastadan sonra üreticinin talimatlarına göre ya da yüzde 70'lik alkol ile silinerek (1 dakika süre beklenmeli) dezenfekte edilmeli. El aletlerinin üzerindeki kalıntıları gidermek için detaylı temizlik yapılmalı ve her hastadan sonra rutin enfeksiyon önleme kurallarına uygun olarak buharlı otoklav ile sterilizasyonu sağlanmalı.

Dental ağrı ve oral kavite enfeksiyonu olan hastaların tedavisi için konservatif yaklaşımın yeterli olup olmayacağı iyi değerlendirilmeli ve hastaların bu sebeple tekrarlayan müracaatlarına engel olunmalı.Kaynak: Anadolu Ajansı

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.