Dentiss Logo

Diş Hekimlerinden 8 Talep

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), diş hekimlerinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve siyasi parti grup başkanları ile görüşen TDB heyeti, “Artık Diş Hekimlerinin Sesini Duyma” zamanı diyerek çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti.
02.11.2023       12.42.06

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 26-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TDB 27.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin ilk gününde, ATO Congresium Kongre Merkezi’nde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından diş hekimlerinin sorunlarını milletvekillerine iletmek adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeler gerçekleştirildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile görüşen TDB Yönetim Kurulu Üyeleri, diş hekimlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren raporu milletvekillerine sundu. Raporda 8 konuya dikkat çekiliyor ve talepler dile getiriliyor.

Meslek Dışı Kişiler, Ağız Diş Sağlığı Kuruluşlarına Ortak Olmamalı!

“Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı” başlıklı raporda ilk maddede ortaklık konusuna dikkat çekiliyor. Raporda, “Herhangi tıbbi eğitim almamış ve mesleğin etik kurallarından haberdar olmayan kişilerin sağlık hizmeti sunumunda tek beklentileri, koydukları sermayenin kârının yüksek olmasıdır. Bu yaklaşımın sağlık hizmetlerinde yeri olmadığı tartışmasızdır. Kendisine ticari görünüm verilmesi dahi yasaklanmış olan bir sağlık kuruluşu, meslek mensubu olmayan sermayedar ortakların katılmasına izin verilerek sağlık hizmetlerinin kendine özgü yapısının bozulmasıyla, bu hizmetlerin sırf ticaret konusu yapılmasına sebep olunmaktadır” ifadeleri yer almakta.

Vatandaş Dişsiz, Diş Hekimleri İşsiz!

Hazırlanan raporda diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması durumunda, 5 yıl içinde yaklaşık 50.000 yeni mezun ile toplam diş hekimi sayısının yaklaşık 90.000 olacağına işaret ediliyor. Bu rakamlara göre, 2028 yılında bir diş hekimine düşen nüfus, yaklaşık 970 kişi olacak. AB ortalamasının da OECD ortalamasının da üzerine çıkacak bu rakam ortadayken, insan gücü planlaması yapılmadan diş hekimliği fakültesi açılmaması, henüz eğitime başlamamış olan fakültelerin kapatılması talep ediliyor.

Emeklilikte Eşitsizlik Giderilmeli

2019 yılından itibaren, Emekli Sandığı mensubu emekli diş hekimleri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi diş hekimlerinin emekli maaşları arasında, önemli farklılıklar ortaya çıktığının belirtildiği raporda, hazineden karşılanmakta olan ilave ödeme hakkının; SSK ve BAĞ-KUR emeklisi diş hekimlerine de verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaynaklı eşitsizliğin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması isteniyor.

Diş Hekiminin Yanında Başka Bir Diş Hekimi de Çalışabilmeli

Diş hekimleri, mesleklerini kendi muayenehanesinde sunarken bir başka meslektaşını çalıştıramamakta ancak poliklinik veya merkez kurduğunda istediği kadar diş hekimini çalıştırabilmekte. Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 22.245 özel sağlık kuruluşunun 15.270’i muayenehane. Bu muayenehanelerde bir diş hekiminin çalışmaya başlamasının, diş hekimi işsizliğinin önlenmesine ve gençlerin deneyimli meslektaşlarından öğrenmesine katkı sunacağına işaret ediliyor. Muayenehanede diş hekimi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin kural ve uygulamalara son verilmesi için gerekli kararların alınması talep ediliyor.

Kamuda İstihdam Artırılmalı

Son yıllarda toplam diş hekimleri içinde Sağlık Bakanlığı’nda çalışanların oranının düşme eğilimine girdiği ve Aile Dişhekimliği kavramının da henüz içinin doldurulamadığı, raporda işaret edilen hususlar arasında. Diş hekimlerinin daha fazla ve yaygın şekilde kamuda istihdamı için kadro açılması ve atama yapılması talep ediliyor.

Muayenehane Açılışında Zorluklar Giderilmeli

Muayenehane hekimliğinin öneminin altı çizilirken, desteklenmesi gerektiği de vurgulanıyor. Raporda, “Sağlık hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik olmayan şartların muayenehane açılışında istenmemesi ve yapı kullanma izni bulunan binaların diş hekimi muayenehanesi olarak kullanılabilmesi için ayrıca depreme dayanıklılık ve yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olduğuna ilişkin raporların istenmemesi” talep edilmekte.

Diş Hekimlerine Yeşil Pasaport Verilmeli

Diş hekimliğinin iyi yapılabilmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gereklidir. Bunu yapabilmenin en iyi yolu, bilimsel kongre ve fuarlara katılmaktır. Uluslararası sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi ve elde edilen gelirin artırılabilmesi için diş hekimlerinin uluslararası bağları güçlü olmalı. Bu sebeplerle odalara kayıtlı 15 yıl ve üstü meslek kıdemi bulunan diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi isteniyor.

Taşeron Diş Hekimliği Kabul Edilemez

Bazı özel ağız ve diş sağlığı merkezleri ile özel hastanelerde diş hekimlerinin “klinik kiralama” adı altında bir uygulamaya gittikleri belirtiliyor. Söz konusu çalışma biçiminin, esasen istihdam edilen konumunda olan diş hekimlerinin sosyal güvenlik ve işçilik haklarını zayıflatan şekilde taşeron/alt işveren gibi görünmesine neden olduğu açıklanıp, bu tür uygulamaların denetlenmesi ve ortadan kaldırılması isteniyor.


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Nilay Ekimci
04.11.2023 09.34.44

Bütün konularda haklısınız meslektaşlarım geç bile kalındı, yurt dışında çalışmış yaşamış klinik sahipliği yapmış biri olarak meslektaşlarımın bu kadar ezil.esine katlanmak çok zor,lütfen sesimiz duyulsun artık...

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.