Test 2: Konservatif Diş Tedavisi (1)
Hazırlayan: Doç.Dr. L.Şebnem TÜRKÜN
08.11.2007 17:15
Hazırlayan: Doç.Dr. L.Şebnem TÜRKÜN


1. Cam iyonomer simanlarla (CİS) ilgili yanlış ifadeyi bulunuz.

a) CİS? larda bitirme ve polisaj işlemi 24 saat sonra yapılmalıdır.

b) Mine ve dentine kimyasal bağlanırlar.

c) Florür içerdiklerinden, antikaryojeniktirler ve florür rezevuarı olurlar.

d) İlk sertleşmeleri sırasında nemden ve aşırı kurutmadan etkilenmezler.

e) Kuron ? köprü yapıştırmada kullanılabilirler.


2. Cam iyonomer simanlarla ilgili doğru ifadeyi bulunuz.

a) Toz ve likit karışınca, bir asit reaksiyonu olur.

b) Cam iyonomerlerin dişe tutunmaları için dentin yüzeyinin %15 ? 25?lik poliakrilik asitle (conditioner) işlem görmesi daha uygundur.

c) Kavite tabanı ile pulpa arası mesafe ne kadar az olursa olsun, CİS?lar dişin pulpasına zarar vermez ve doğrudan kaviteye uygulanabilirler.

d) Tünel restorasyonlarda kullanılmak üzere metal iyonları ile güçlendirilmiş tipleri olan sermet simanlar geliştirilmiştir.

e) Sandviç tekniği kullanılırken, gingival basamağa erirliliği azaltmak için önce kompozit rezin konur, daha sonra restorasyon CİS ile tamamlanır.


3. Kompozit rezinlerin yapısında bulunan inorganik doldurucularla(filler) ilgili hangi ifade doğrudur?

a) Kolloidal silika ve kuartz kompozitlere radyoopasite verir.

b) Kompozit rezinlerin mekanik ve fiziksel özelliklerini verirler.

c) İnorganik fillerler yalıtkan görevi görüp galvanik akımları önlerler.

d) 20 ? 30 ?m genişlikteki fillerler ?hibrit? tip kompozitlerde bulunur.

e) İnorganik fillerler ne kadar çok katılırsa kompozit rezin o kadar iyi parlatılabilir.


4. Aşağıdakilerin hangisi ?self-etching? adeviz sistemlerinin özelliklerinden değildir?

a) Ayrı bir asitleme basamağına ihtiyaç duymazlar.

b) Oluşturdukları hibrit tabaka yaklaşık 1 mikron kadardır.

c) Smear tabakasını tamamen ortadan kaldırarak etki ederler.

d) Postoperatif hassasiyet oluşturmazlar.

e) Dentin yüzeyini tamamen örterler.


5. Amalgam bondingler ile ilgili yanlış ifadeyi bulunuz.

a) Amalgam dolgunun retansiyonunu arttırırlar.

b) Tümünde 4 ? META vardır.

c) Amalgamı diğer metallere ve dişe bağlarlar.

d) Kavitenin nemli olması bağlanmalarını olumsuz yönde etkiler.

e) Kalın olanları (10 - 20?) amalgam kondanse edilirken iç kilitlenme yapıp güçlü bir ara bağlantı sağlarlar.


6. Cam iyonomer hibrit materyallerle ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

a) Bir materyale cam iyonomer diyebilmek için o materyalin asit ? baz reaksiyonu göstermesi gerekmektedir.

b) Rezin modifiye cam iyonomer simanlar % 80 cam iyonomer ve % 20 kompozit içerirler.

c) Bir materyalin florür rezervuarı olabilmesi için sertleşirken tuz matris ve hidrojel oluşturması gerekmektedir.

d) Poliasit modifiye kompozit rezinler asit ? baz reaksiyonu oluşturacak düzeyde cam partikül içermezler.

e) Rezin modifiye cam iyonomer simanlar, geleneksel CİS? lar gibi polimerizasyon sonrası hidratasyon ve dehidratasyona uğramazlar.


7. Hangisi devital dişlere uygulanan diş ağartma yöntemlerinin kontrendikasyonlarından değildir?

a) Dişte çok büyük bir restorasyonun bulunması

b) Dişte çatlak veya hipoplastik bir lezyonun var olması

c) Minenin çok ince olup dentin desteğini yitirmiş olması

d) Kanal tedavisi sonrası oluşan koyu renklenmelerin giderilmesine kullanılırlar

e) Dişte metal tuzlarına bağlı renklenme varsa


8. Aşağıdakilerde hangisi, civa döküldüğünde alınacak önlemlerden değildir?

a) Dökülen civa hemen temizlenmelidir

b) Civa damlası sülfat tozu, sülfür ve kireç macunu ile örtüldükten sonra toplanmalıdır

c) Elektrik süpürgesi ile temizlenmesi çok uygundur

d) Toplanan civa tanecikleri kanalizasyon sistemine dökülmemelidir

e) Ev temizlik ürünleri, amonyak ve klor asla kullanılmamalıdır


9. Aşağıdakilerden hangisi nano partikül içeren kompozit rezinlerin sahip olduğu özelliklerden değildir?

a) Nano partiküllerin toplanma özelliği sebebiyle uygulamaları kolaydır

b) Nano partiküller şeffaf olduğundan cilaları kolay olmaktadır

c) Nano teknoloji ile çok küçük dolduruculu kompozitler üretmek mümkündür

d) Renk uyumları mükemmel ve bukalemun etkileri çok fazladır

e) Nano partiküllü kompozitlerde inorganik yapı az olduğundan doldurucular arası boşluklar da daha fazladır


10. Kompozit rezin uygulamaları ile ilgili doğru olan ifadeyi bulunuz.

a) Kaviteye tek kütle halinde değil, 2mm?lik tabakalar halinde yerleştirilip polimerize edilmelidirler

b) İki veya üç yönlü posterior kaviteler restore edilirken öncelikle oklüzal kısım sonra zor olan kontak bölgesini restore etmeye dikkat etmeliyiz

c) Geniş kavitelerde daha dayanıklı restorasyon yaratmak için karşılıklı gelen tüberküller tek bir tabaka kompozitle birleştirilmelidir

d) Arayüzde tam bir polimerizasyon sağlamak için mutlaka şeffaf matris ve kamalar kullanılmalıdır

e) Polimerizasyonu sağlayan halojen lambalar, restorasyona ve dişe fazla ısı vermemek için kompozitten 2-3 mm uzaktan tutulup polimerizasyon sağlanmalıdır.CEVAPLAR:
1. D

2. B

3. B

4. C

5. A

6. E

7. D

8. C

9. E

10. A

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 5416 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam