Dentiss Logo

Zhermack Elite P&P Light Fast 2. Ölçü

07.08.2020       11.49.25

Sabit protezlerde ve iki vizkosite ile tek ya da çift aşamalı teknik ile kullanılır. 1:1 karışım oranı, Hidrofilik, Tiksotropikdir. Uzun çalış­ma süresi ve oral kavitede kısa performanslıdır. Bio uyumu sa­yesinde maksimum detay netliği sağlar. Yüksek yırtılma direnci ve mükemmel elastik geri dönü­şümlüdür. Yüksek boyutsal sta­bilite İle Zeta 7 solution ve Zeta 7 sprayla güvenli dezenfeksiyon imkanı sunar. Raf ömrü üç yıldır.

Zhermack, www.zhermack.com


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.