Dentiss Logo

Yönetmelik'le İlgili Danıştay Kararı Yayınlandı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'le ilgili Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
22.01.2016       10.40.44
Türk Dişhekimleri Birliği, konu ile ilgili duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruyu aşağıda okuyabilirsiniz.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'le ilgili davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı'nın savunmasını da aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeyle, 
bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna göre;
- Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
- Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
- Muayenehanede çalışma saatlerini dişhekiminin serbestçe belirlemesinin engellenmesi,
- Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
- Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
- Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,
- Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
- Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan dişhekimine ölçüsüz ceza belirlenmesi,
- Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
- Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması

hükümlerinin açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabileceği değerlendirmesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Bunların dışında kalan taleplerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.


Özellikle, ADSM'lere dişhekiminden başkasının ortak olabilmesinden sağlık kuruluşlarından istenen tuvalet ve giyinme odalarına, kapı genişliğinden bulundurulması gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemelerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara Birliğimiz tarafından itirazda bulunulacaktır.


Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının da yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı itirazda bulunması beklenmektedir. İtirazlar, kararın tebliğinden sonraki yedi gün içinde yapılabilecektir.


Ancak itirazda bulunulması idari yargı kararlarının uygulanmasını durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararından sonra, Sağlık Bakanlığı, bütün işlemlerinde söz konusu hükümlerle ilgili Karar gerekçelerini de gözetmek zorundadır.


Bütün bunlardan başka, toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran her işlemi Türk Dişhekimleri Birliği desteklemektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaktan uzak ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, kaynaklarımızın boşa harcanması olarak düşünülmektedir.


Bu alandaki düzenlemelerin yargısal kararlarla değil, tarafların etkin katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, Birliğimizin katkılarıyla hazırlanması hususundaki talebimiz Sağlık Bakanlığı'na yeniden iletilecektir.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ


Danıştay Kararı için tıklayınız

Dava Dilekçesi için tıklayınız


Kaynak: TDB


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.