Dentiss Logo

Yeni Kitap: Çocuk Diş Hekimliğinde Çağdaş Tedavi Yöntemleri

Dünya çapında bir eser olan “Çocuk Diş Hekimliğinde Çağdaş Tedavi Yöntemleri”, Prof. Dr. Şaziye Sarı ve Prof. Dr. Ece Eden’in çeviri editörlüğü ile 2021 yılında yayınlandı.
02.02.2021       17.43.52

Meenakshi S. Kher ve Ashwin Rao’nun hazırladığı değerli bir çalışma olan “Çocuk Diş Hekimliğinde Çağdaş Tedavi Yöntemleri” isimli kitap, 2021 yılında Türkçeye kazandırıldı. Prof. Dr. Şaziye Sarı ve Prof. Dr. Ece Eden’in çeviri editörlüğünü üstlendiği kitap 246 sayfada, yüksek kaliteli fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

Bu klinik kılavuz, Çocuk Diş Hekimlerine, Çocuk Diş Hekimliği asistanlarına ve çocukları tedavi eden pratisyen diş hekimlerine, süt ve genç kalıcı dişlere yönelik çağdaş tedavi protokollerini net bir şekilde anlamaları için bir rehber niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda bu protokollerin özel muayenehanede ya da kurumsal olarak uygulanmasına ilişkin prosedürlerin entegrasyonunu sağlayan önemli bir kaynaktır.

REKLAM

Kitabın oluşmasını sağlayan alt yapısında, son yıllarda tedavi konseptlerinde önemli paradigma değişikliklerinin ortaya çıkması yatmaktadır. Artık klinisyenlerin çocukları tedavi ederken "çürük tedavisi" ve "çürük lezyon yönetimi" arasında ayrım yapması gerektiği düşüncesi kabul görmektedir. Dahası, rejeneratif endodontik prosedürler, olgunlaşmamış kalıcı dişin tedavi edilme şeklini değiştirmiştir. Yazarlar, tüm gerekli ayrıntılı fotoğrafik dokümantasyon ve kısa ve öz destekleyici metinlerle birlikte, adım adım güncel tedavi tekniklerinin tamamını paylaşmaktadır.


Reklam
Reklam


Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.