Dentiss Logo

Tıbbi Cihaz Sektörünün Alacağı 16 Milyar TL

Salgın dönemi, tıbbi cihazların stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık sisteminin önemli bir parçası olan sektör, birikmiş alacaklarının vadesinin 4 yıla kadar uzaması ve firmalardan iskonto beklentisi ile zor günler geçiriyor.
13.07.2020       15.36.20

Tıbbi Cihaz Sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden birikmiş alacaklarının 4 yıla varan vadelere uzaması ve alacakların ödenebilmesi için firmalardan iskonto istenmesinin ardından Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı Ayhan Öztürk, iskonto uygulanmadan alacaklarının ödenmesini, gelecek dönemde de ödeme sisteminin öngörülebilir-makul bir düzene oturtulmasını talep ettiklerini açıkladı.

Tıbbi cihaz ürünleri için uygulanan düşük fiyat ve kamu ve üniversite hastaneleri tarafından satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadelerindeki geç ödeme politikasının sektörün en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Öztürk, sektör olarak varoluş mücadelesi verdiklerini belirtti. Sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi için sektörün taşıdığı finansal yükün hafifletilmesinin oldukça önemli bir hal aldığını belirten Öztürk şöyle devam etti: “COVID-19 salgını boyunca sağlık hizmetlerinin aksamaması için olağanüstü bir çaba sarf eden tıbbi cihaz sektörü olarak üstlendiğimiz finansal yükü artık taşıyamıyoruz. Sektörün kârlılık ve finansman sorunu, COVID-19'un sektörü küçültücü etkisi ile birlikte bir krize dönüşmüş durumda. Kamu sağlığını tehlikeye atmamak adına, mali kayıplarına rağmen pazarın ihtiyacını her şartta karşılama yoluna giden firmalar, geçmiş döneme ait alacaklarının tamamını tahsil edemezse, sektörümüzde geri dönülemeyecek derecede zarara yol açılacaktır. Hem ödemedeki bu belirsizlik hem de finansal kaynaklara ulaşma imkânının giderek azalması, şu sıralarda en çok desteğe ihtiyaç duyan tıbbi cihaz sektörünü içinden çıkılmaz bir darboğaza sokmaktadır.”

Güven Erozyonu Yaşıyoruz

Kamuya ait devlet ve üniversite hastanelerine satılan tıbbi cihazdan dolayı birikmiş alacağın yaklaşık 16 milyar TL, olduğunu belirten Ayhan Öztürk, “Türkiye'nin gücü, bu alacakları ödemeye yeter. Yapılmak istenen Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek, yerli ve milli üretim ise bu uygulama sürece ciddi zarar veriyor” dedi. Bu alacaklardan bir de %25 oranında feragat etme beklentisinin sektörün üretim ve ihracat performansını olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, ödeme dengelerinde yaşanan bu sorunların yabancı yatırımcıların gözünde Türkiye’yi güven erozyonuna uğrattığının altını çizdi. Bu uygulamanın Türkiye’ye kaynak getiren, istihdam sağlayan, Ar-Ge’ye milyarlarca dolar harcayan teknoloji odaklı tıbbi cihaz sektörünü mağdur etmekte olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi: “Nisan 2018’de, sektörümüzden, Tıp Fakültesi Hastanelerinden 2016 ve 2017 yıllarına ait alacaklarının geriye dönük ödenmesi karşılığı feragat uygulaması talep edilmiştir. Birikmiş borçların temizlenmesinden sonra ilerleyen dönemlerde ödeme vadelerinin sözleşmelerde yazan süreleri aşmayacağı sözü verilmesine rağmen bu kamu ödemeleri gecikmiştir. Sektördeki firmalar, Nisan 2018’den bugüne kadarki süreçte girmiş oldukları ihalelerde ödeme sürelerinin 6 aydan daha uzun olmayacağı bilgisini göz önünde bulundurarak hazırladıkları fiyat teklifleri ile büyük zarar görmüştür. Feragat anlaşmaları sonrasında yaşanan Ağustos 2018 kur krizi, feragatte bulunmayan firmaların üniversite hastanelerinden hemen hemen hiç tahsilat yapamamalarına, krediye erişim olanaklarının kısıtlanmasına ve en önemlisi kamu ödemelerinin gecikmesine sebep olmuştur. Bu nedenlerle tıbbi cihaz sektörünün mali durumu geçtiğimiz iki sene içerisinde daha da kötüleşmiştir.”

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar:Devletimizden Beklentimiz, Alacaklarla İlgili Bize Destek Olması

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre bu yıl, ihracatta yüzde 30 artış yaşadıklarını ve yılsonu ihracat beklentilerinin 700 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu süreçte iç pazarda olumsuz etkilendikleri konular olduğunu anlatan Uçar, “Kamu ve üniversite hastanelerinden doğan bazı alacaklarımız mevcut. Devletimizden beklentimiz, sektörümüzün ayakta kalabilmesi ve üretime devam edebilmesi adına bu alacaklarla ilgili bize destek olması” dedi. KDV iadesiyle ilgili süreçlerin uzun olması nedeniyle nakit akışını yönetmekte zorluk çektiklerinin altını çizen Uçar, KDV iadeleriyle ilgili sürecin kısaltılması talebinde bulundu.


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.