Dentiss Logo

TheraCal™ LC

TheraCal™ LC’nin patentli, özel formülü hidrofilik monomerler içinde trikalsiyum silikat parça­cıklarından oluşur ve belirgin şekilde kalsiyum salınımı sağlar. Bu sayede TheraCal™ LC, kalıcı kuafaj ve kaide materyali olarak işlev görür.
03.07.2020       10.47.07

TheraCal™ LC apatit oluşumunu tetikler. Işıkla sertleşen, rezin-modifiye kalsiyum silikat dolduruculu layner; direkt ve indirekt pulpa kuafajı ile kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz ma­teryaller altında koruyucu kaide materyali olarak geliştirilmiş­tir. Kalsiyum hidroksit, cam iyonomer, RMCI, IRM/ZOE ve diğer restoratif materyallere (kuafaj ve kaide) ideal alternatif olarak kullanılabilir. TheraCal LC pulpa kompleksi için yalıtım / bari­yer ve koruyucu olarak işlev görür. TheraCal LC’nin patentli, özel formülü hidrofilik monomerler içinde trikalsiyum silikat parça­cıklarından oluşur ve belirgin şekilde kalsiyum salınımı sağlar. Bu sayede TheraCal LC yapısını koruyan, kalıcı kuafaj ve kaide materyali olarak işlev görür. Kalsiyum salınımı hidroksi apatit oluşumunu tetikler ve ikincil dentin köprüsü oluşumunu sağlar. Alkali PH değeri tedavi etkisini ve apatit oluşumunu geliştirir, destekler. Anlamlı kalsiyum salınımı koruyucu örtülme sağlar. Koruyucu bariyer formu pulpayı izole eder. Radyoopak materyal radyografide kolaylıkla ayırt edilir.

TheraCem™

Zirkonya ve diğer restoratif materyallere güçlü bağlanan self-adeziv resin siman TheraCem™ kalsiyum ve florid salabilme özelliği, yüksek radyoopasitesi ve kolay temizlenebilmesi ile, klinisyenlere kolay, güvenilir ve dayanıklı simantasyon öneri­yor. Sürekli Kalsiyum ve flor salınımı Asidik PH dan Alkali PH’a dakikalar için de geçiş hızlı ve kolay temizlenebilmesi için özel olarak formüle edilmiş. Yüksek konversiyon değeri güçlü fiziksel özellikleri garanti eder. Hızlı ve hatasız tanı koymak için radyog­rafide kolaylıkla ayırt edilebilir. Otomatik karıştıran ikili şırıngası ile doğru karışım hızlı ve kolay hazırlanır ve uygulanır Asit-Bond uygulaması gerektirmez, zirkonyuma güçlü bağlanır. Diş doku­ları üzerinde iyileşmeyi ve rejenaratif süreçleri destekler.

Paşa Dental: www.paşadental.com.tr


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.