Dentiss Logo

TED’de Görev Değişikliği: Yeni Başkan Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu

Endodonti alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Türk Endodonti Derneği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda yeni dönem başkanlığına Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu seçildi. Toplantıda büyük destek alan Haznedaroğlu ile yaptığımız özel röportajda, iki yıl boyunca sürdüreceği başkanlık görevini ve projelerini konuştuk.
17.08.2012       10.48.54
Sayın Haznedaroğlu, öncelikle başkanlığınızı tebrik ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz?
Teşekkür ediyorum. 1958 Malatya doğumluyum. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. 1986’da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1987-1989 yılları arasında Fransa’da 7. Paris Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümünde klinik ve doktora çalışmaları yaptım. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalında 1991 yılında Dr.Med.Dent. unvanını aldım. Daha sonra 1997’de doçent, 2003 yılında ise profesör oldum. Halen aynı anabilim dalında çalışmaktayım. Uzun yıllardır Türk Endodonti derneğinde saymanlık, genel sekreterlik gibi görevler yaptım. Evliyim ve 23 yaşında bir kız çocuğum var.

Türk Endodonti Derneği’nin başkanlığına aday olma fikri nasıl doğdu? Adaylık süreciniz nasıl işledi?
Daha önce de dediğim gibi, zaten uzun yıllardır dernekte çeşitli görevlerde bulunuyordum. Başta Sayın Prof.Dr. Gündüz Bayırlı olmak üzere, geçmiş başkanlarımızın pek çoğu ile birlikte çalıştım. Özellikle arkadaşlarımın teşvikleri ve derneğimize bir süre de başkan olarak katkıda bulunabilme düşüncesi ile aday oldum. Bu düşüncemi, hem İstanbul’da hem de diğer şehirlerde bulunan arkadaşlarımın birçoğu ile bizzat telefonla konuşarak paylaştım ve görüşlerini istedim. Arkadaşlarımın hemen hepsi, beni destekleyeceklerini ve derneğe katkıda bulunmak istediklerini ifade ettiler. Ayrıca, tüm üyelerimize e-posta ile projelerimizi içeren bir deklarasyon gönderdim. Sonuçta, geçmiş yıllara oranla oldukça geniş katılımlı bir genel kurul yapıldı ve yönetim ve denetim kurulu olarak büyük bir destek alarak seçildik.

İki yıl boyunca derneğin başkanlığını yürüteceksiniz. Bu süre zarfında gerçekleştirmeyi planladığınız amaç ve hedeflerinizden bahseder misiniz?
Genel Kurul öncesi üyelerimize göndermiş olduğumuz deklarasyonda yeni dönem çalışma ilke ve hedeflerimizi şu şekilde bildirmiştik:
•    Uluslararası ilişkiler komisyonu kurup, IFEA Dünya Endodonti Derneği Kongresinin ülkemizde yapılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar başlatmak
•    Bu dönem başlamış bulunan fakülteler arası ortak müfredat çalışmalarına destek olmak ve devamlılığını sağlamak
•    Derneğimizin katkılarıyla, diş hekimliği fakültesi bulunan tüm illerde düzenli olarak bilimsel toplantılar düzenlenmesi
•    Oluşturulan bir komisyonun internet sitemizin güncellenmesi, geliştirilmesi ve interaktif hale getirilmesi için çalışmasını sağlamak ve maddi destek vermek
•    Kongre ve sempozyumlarda dernek üyeliğini ayrıcalıklı hale getirmek
•    Her bir üyemize, resimli bir kimlik kartı ve internet sitesinde sadece üyelerin girebileceği kısımlarda işlem yapabilmesi için şifre vermek
•    Bazı dernek yönetim görevlerini komisyonlara devrederek yetkileri üyeler ile paylaşmak
•    Derneğin fakülte veya il temsilcisinin bulunmadığı yerlere yeni bir temsilci seçmek ve temsilcilerin yetkilerini arttırıp motivasyonlarını sağlamak
•    Bölgesel toplantılar düzenleyerek üyelerimizin eleştiri, görüş ve önerilerini yerinde almak
•    Genç öğretim üyelerini ve öğretim üyesi adaylarını, büyük şehirlerde yapılacak bilimsel toplantılara konuşmacı olarak davet edip camiamız ile kaynaşmalarını sağlamak
•    Her yıl oluşturulacak bilimsel jüri tarafından seçilecek bir çalışmanın araştırmacısına/araştırmacılarına teşvik ödülü vermek
•    Daha önce çalışmaları başlatılmış bulunan dernek dergisinin en azından çevrimiçi olarak yayınlanmasını sağlamak
•    TDB ve yerel diş hekimliği odaları ile bilimsel iş birliğini arttırmak
•    Endodontiye gönül veren serbest diş hekimi arkadaşların derneğe ve aktivitelere katılımını sağlamak
•    İlk yapılacak sempozyum organizasyonunu, imkanları olan ve bu konuda istekli bir fakülteye vermek ve dernek olarak onlara bu çalışmalarında destek olmak

Faruk Bey, Roots okurları için yeni yönetim kurulunuzu da tanıtır mısınız?
Yeni yönetim kurulumuz beş ayrı fakülteden gelen öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Dernek konusunda çok deneyimli arkadaşlarımızın yanında, ilk kez dernek yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Prof.Dr. Işıl Küçükay (İÜDHF), Prof.Dr. Feridun Şaklar (AÜDHF), Doç.Dr. Hakkı Sunay (YTÜDHF) geçen dönem de yönetim kurulunda bulunan ve derneğin kuruluşundan beri çeşitli görevlerde bulunan arkadaşlarımızdır. Prof.Dr Sema Belli (SÜDHF), Prof.Dr. Cemal Tınaz (GÜDHF), Doç.Dr. Baybora Kayahan (YTÜDHF) her ne kadar ilk kez dernek yönetiminde görev alıyor olsalar da sürekli olarak derneğe ilgilisi ve katkısı olmuş arkadaşlarımızdır. Farklı fakültelerin temsil edildiği ve birçok değerli arkadaşlarımdan oluşan bu yönetim kurulunun yaratacağı sinerji ile derneğimizi ileriye taşımak için güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum.

Dünya Endodonti Derneği (IFEA) Kongresi’nin ülkemizde yapılmasını sağlamak amacıyla ne gibi çalışmalarda bulunacaksınız?
Bildiğiniz gibi derneğimiz 2007 yılında 13. ESE (Avrupa Endodonti) Kongresi’ni büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki hedefimiz, en az bu kongre kadar önemli bir kongre olan IFEA (Dünya Endodonti Derneği) Kongresi’nin Türkiye’ye alınmasıdır. Bunun için en yakın tarih 2016’dır; çünkü 2012 kongresi Japonya’da, 2014 kongresi ise Avustralya’da yapılacaktır. Bu uzun soluklu çalışma için Sayın Prof.Dr. Işıl Küçükay başkanlığında bir komite kurduk. Pek çok üyemiz de bu komiteye katılarak destek vereceğini söyledi. Bu komite, çalışmalarını seçilecek bir profesyonel acente ile birlikte yürütecektir.

Peki, üniversiteler için gerçekleştirmeyi planladığınız projeniz var mı?
Üniversitelerle ilgili olarak, geçen dönemde ortak bir müfredat oluşturma çalışması başlatılmıştı. Davet edilen endodonti anabilim dalı başkanlarıyla yapılan toplantıda, bir komisyon seçilmişti. Yeni dönemde de, bu komisyon çalışmalarını sürdürecektir. Amaç, fakültelerimiz arasında AB kriterlerine uyumlu, ortak bir ders müfredatı oluşturulmasıdır.

Genel olarak bakıldığında, endodontistlerin sorunlarına değinir misiniz? Bu sorunları çözmek için yeni dönemde ne gibi çözüm yollarına başvuracaksınız?
Son yıllarda, fakültelerden bağımsız olarak kamuda ve serbest çalışan birçok endodontist meslektaşımızın sayısı önemli ölçüde arttı ve artmaya devam etmekte. Haliyle, bunların sorunları da artmakta. Bildiğiniz gibi diş hekimliğinde uzmanlık yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa uyarınca, daha önce endodonti doktorası yapmış kişilere uzmanlık hakkı verildi; ancak kamuda çalışan uzman meslektaşlarımız, özellikle performans uygulamasından şikâyetçi olduklarını ifade ediyorlar. Bildirdiklerine göre; uzman olmalarına rağmen kanal tedavileri için verilen katsayıları yetersiz kalmaktadır. Biz, bu dönemde, bu durumdaki meslektaşlarımızın sorunlarını saptamak ve çözüm üretebilmek amacıyla Prof.Dr. Cemal Tınaz başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonun kamuda ve serbest çalışan meslektaşlarımızın da katkılarıyla başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum.

Faruk Bey, son olarak neler söylemek istersiniz?
Bir derneğin başarısı, üyelerinin onu ne kadar benimsediği ve sahip çıktığıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle amacımız, geniş katılımlı paylaşımcı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Üye ve meslektaşlarımıza olduğu kadar, vatandaşlarımıza karşı da sorumluluklarımız var. Gelişmiş ülkelerde, endodonti biliminin hak ettiği popülerliği kazandığını ve vatandaşların endodontik tedavi bilincine sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Ülkemize gelince, bu biraz tartışmalı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi son yıllarda, özellikle yazılı ve görsel medyada büyük bir implant furyası gündemde. Bunlarda insanlara implantın en iyi seçenek olduğu empoze ediliyor ve kendi dişinin tedavisini öneren endodonti dışlanmaya çalışılıyor. İşte bu noktada dernek olarak bizlere büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Bu nedenle, en önem verdiğimiz çalışmalardan biri de aynı yöntemleri kullanarak vatandaşlarımıza endodontinin ne olduğunu anlatma ve onları bilinçlendirme çabası olacaktır. Türk Endodonti Derneği, bir uzmanlık derneği olmakla birlikte endodontiye gönül veren meslektaşlarımızla her zaman iç içe olmuş ve onların katkılarını almıştır. Bu yeni dönemde, diş hekimi meslektaşlarımızla daha fazla birlikteliğimiz olmasını arzu ediyoruz. Özellikle bilimsel toplantılar konusunda, diş hekimleri odaları ile ortak çalışmalar yapma amacındayız. Derneğimizin çalışmaları yeni geliştirilmekte olan internet sitemizden, yani 'www.turkendodontidernegi.com’dan izlenebilir. Ayrıca dilek, görüş ve eleştirilerinizi de aynı yolla bize iletebilirsiniz. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.

Röportaj: Sesil KOCAR


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2020. Tüm Hakları Saklıdır.