Dentiss Logo

SUPEROX Hipokloröz Asit (HOCl)

SUPEROX kliniğinizde veya hastane ortamında el, cilt ve ortam dezenfektanı olarak kullanabileceğiniz çevre dostu ve doğal bir çözümdür.
29.05.2020       15.51.52

HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir. HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan güçlü bir oksidandır. 1970'lerde tuzlu su çözeltisinden elektrik geçirilerek ilk HOCl üretildi. HOCl, Corona Virüs de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCL insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin maddedir.

Hipokloröz asit insan vücudunun bakteri ve virüslere karşı ürettiği fizyolojik bir moleküldür. Bu molekül, negatif yüklü hipokloritten (OCl-) farklı olarak nötr olarak yüklüdür yani yüksüzdür, bu bakımından benzersizdir.

Dezenfektanlar ve mikrobiyal patojenler mıknatıslara benzer şekilde birbirleriyle etkileşirler. Negatif yüklü iki mıknatısı bir araya getirirseniz, birbirlerini iterler. Bakteriler ve hipoklorit hem negatif yüklüdür hem de birbirini iten negatif yüklü iki mıknatıs gibi davranırlar. Hipokloröz asit (HOCl) nötr olarak yüklüdür ve bakteriler tarafından itilmez. HOCl, bakterilerin duvarlarına kolayca nüfuz eder ve güçlü oksidasyon potansiyeli ile bakteri ve viruslerin hücre zarını parçalayarak yok eder.

SUPEROX teknolojisi sayesinde, elektroliz hücresi bir zar, bir anot bölmesi ve bir katot bölmesi ile ayrılmış iki bölmeye sahiptir. Membran, sadece pozitif iyonların katot bölmesine doğru geçmesine izin veren bir polimerden yapılır. Anot bölmesine bir sodyum klorür çözeltisi enjekte edilir. Pozitif yüklü sodyum iyonları zardan katot tarafına geçer, ancak negatif yüklü klorür iyonları geçmez. Bir anolit ve bir katolit olmak üzere iki çözelti üretilir. Anot tarafında, kuvvetli asidik ve ORP> 800 mV olan bir hipokloröz asit çözeltisi üretilir. Katot tarafında, güçlü alkali ve ORP <-800 olan bir NaOH çözeltisi üretilir.

6,2 pH, 200 ppm ve 2 yıllık raf ömrü özellikleri ile ön plana çıkan SUPEROX kliniğinizde veya hastane ortamında el, cilt ve ortam dezenfektanı olarak kullanabileceğiniz çevre dostu ve doğal bir çözümdür. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için SUPEROX tek yetkili distribütörü Öncü Dental 444 66 28


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.