Dentiss Logo

Sistemik Yaklaşımla Oral Diagnoz

Yayınevi: Nobel Editör: Prof.Dr. İlknur Özcan, Basım Tarihi: 2007  Anamnezden-teşhise kadar olan prosedürleri sistemik hale getirebilmek, özellikle ağız ve çevre dokulardaki bulgularıyla ortaya çıkan oral ve sistemik bulgulu hastalıkları uygun bir şekilde sınıflandırabilmek ve doğru tanıya varabilmenin gerekliliklerinin anlatıldığı Sistemik Yaklaşımla Oral Diagnoz kitabı 11 bölümden oluşuyor.
25.12.2007       09.59.36

Yayınevi: Nobel

Editör: Prof.Dr. İlknur Özcan,

Basım Tarihi: 2007

 

Anamnezden-teşhise kadar olan prosedürleri sistemik hale getirebilmek, özellikle ağız ve çevre dokulardaki bulgularıyla ortaya çıkan oral ve sistemik bulgulu hastalıkları uygun bir şekilde sınıflandırabilmek ve doğru tanıya varabilmenin gerekliliklerinin anlatıldığı Sistemik Yaklaşımla Oral Diagnoz kitabı 11 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde canlı sistemlerin organizasyonunun nasıl gerçekleştiği ve en basit canlı birimi olan hücre ile birlikte fizyolojisi invazyon ve metastaz ile kanser mekanizması ve stres irdelenmiş. İkinci bölümde oral diagnozun tanımı ve anamnezin önemi ayrıntıları incelenmiş. Üçüncü bölümde tedavinin temeli olan doğru teşhise varabilmek için basamak olan genel muayene teknikleri ile birlikte ekstra-oral ve intra-oral muayene teknikleri ve teşhise yardımcı muayene yöntemi olan laboratuar bulguları ele alınmış. Dördüncü bölümde lezyonların tanımı ile birlikte, prekanseröz lezyonlar ve oral kanserler işlenmiş. Beşinci bölümde ise hastayı hekime yönlendiren etkenlerin en önemlisi olan ağrı ve dişhekimliğini ilgilendiren boyutu özetlenmiş. Ağrı kontrolünde lokal anestezi ve genel anestezi kavramları altıncı bölümde detaylandırılmış. Dişhekimliğinin temel taşı olan sterilizasyon ve dikkat edilmesi gereken konuları yedinci bölümde, genetik kavramların ve sendromların işlendiği kısım ise sekizinci bölümde yer almış. Tamamen multidisipliner bir ekiple hazırlanan riskli sistemik hastalıklar ve bu hastalıklarda dişhekiminin alacağı önlemler dokuzuncu bölümde detaylı bir şekilde irdelenmiş. Onuncu bölümde dişhekiminin acil durumlardaki önlemleri, son bölümde ise tedavi planlamasındaki sorumlulukları yer almış.

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.