Dentiss Logo

Oral ve Maksillofasiyal Patoloji

Prof. Dr. Ömer Günhan tarafından kaleme alınan ‘Oral ve Maksillofasiyal Patoloji’ isimli kitap, 470 sayfa ve 17 bölümden oluşuyor. Odontejik tömörlerden adli vakalara kadar uzanan kitap, konuları kolay anlaşılır bir dil ile açıklıyor.
18.02.2021       13.45.49

Prof. Dr. Ömer Günhan’ın imzasını taşıyan ‘Oral ve Maksillofasiyal Patoloji’ isimli kitap, 17 bölümde kapsamlı bir içerik sunuyor. Gelişimsel Bozukluklar, Yumuşak Doku Hastalıkları Patolojisi, Temporomandibular Eklem Hastalıkları Patolojisi ve Ağız-Çevre Dokularını Etkileyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Çevresel Yaralanmalar kitaptaki konulardan bazıları…

Diş hekimliği ve tıp fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimleri sırasında da oral ve maksillofasiyal patoloji hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla kitap, geniş bir öğrenci ve hekim grubuna yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde bu alanı kapsayan az sayıda yayın olması kitabın hazırlanmasında ana etkendir. Patolojik değerlendirmelerde önemli olan, yalnızca olguların tanısını koymak koymak değil, o olguya özgü yanları iyi belirleyebilmektir. Kitabın satır aralarında bu türden notları bulmak mümkündür.

REKLAM

Kitapta temel bilgilerin yanı sıra klinik ve histopatolojik tanı sürecinde kullanılabilecek, tedaviyi yönlendirebilecek patogenetik bilgilere de yer verilmiştir. Dişlerin gelişimi, pulpal ve periodontal hastalıklar gibi bölümlerde ise daha çok histopatolojik tanı açısından gerekli bilgiler ile sınırlı kalınmıştır.

Kitabın dilinin kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Diferansiye tip displazi, lignöz mukozal hastalık, odontojenik tümörler ve tükürük bezi tümörleri gibi konularda yeni tanımlanan antiteler işlenmiş; dil, temporomandibuler eklem ve tonsil patolojileri ile adli oral patoloji ve sitopatoloji konuları da eklenmiştir.


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.