Dentiss Logo

Maliye’den hekimleri üzecek haber

Kayıt dışı ile mücadele için serbest meslek erbabını mercek altına alan Maliye, hekimleri üzecek yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Düzenleme ile haziran ayından itibaren doktor, dişhekimi ve veteriner hekimlerin, işyerinde kredi kartı okuyucu cihazı bulundurması mecburi hale geliyor. Hem POS makinesi hem de yazarkasa işlevi gören yeni tip cihazları kullanacak olan doktorlar, gün sonunda yapılan tüm işlemlere ilişkin de kapanış raporu (Z raporu) alacak.
28.03.2008       10.53.38

Kayıt dışı ile mücadele için serbest meslek erbabını mercek altına alan Maliye, hekimleri üzecek yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Düzenleme ile haziran ayından itibaren doktor, dişhekimi ve veteriner hekimlerin, işyerinde kredi kartı okuyucu cihazı bulundurması mecburi hale geliyor. Hem POS makinesi hem de yazarkasa işlevi gören yeni tip cihazları kullanacak olan doktorlar, gün sonunda yapılan tüm işlemlere ilişkin de kapanış raporu (Z raporu) alacak. Hastaların muayene ücreti karşılığında aldıkları belgeler aynı zamanda fiş yerine geçerken, müşteride kalan nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge olarak kabul edilecek.

 

Hekimleri kredi kartı okuyucusu ile kayıt altına alacaklarını aktaran üst düzey bir yetkili, “Bundan sonra tedavi masrafını kredi kartı ile ödeyen hastanın aldığı slip aynı zamanda yazarkasa fişi sayılacak. Dolayısıyla peşin tahsilat haricinde cihazdan çekilen tüm tutar, doktorların geliri olarak kabul edilecek.” dedi. Bankaya müracaat eden doktorlar, mevcut POS makinelerini yeni kredi kart okuyucuları ile değiştirmek zorunda. Bu cihazları işyerlerinde bulundurmayanlara ise ceza yağacak. 20 bin dişhekiminin bulunduğu Türkiye’de yaklaşık 15 bin dişhekimi kendi muayenehanesinde çalışıyor. Yaklaşık 9 bin doktor ise yarı zamanlı olarak hem devlet hastanesinde hem de kendi kliniğinde çalışıyor.

 

İki ay önce yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, dişhekimi ve veteriner hekimlere kredi kartı okuyucusu kullanma mecburiyeti getirildi. Tebliğ, 1 Haziran 2008′den itibaren uygulamaya başlanacak. Doktor, dişhekimi ve veteriner hekimler, sadece tebliğde belirtilen özelliklere sahip POS’ları kullanacak. Bahsi geçen mükellefler, gerekli şartları taşımayan POS’larını haziran ayı başından itibaren mevcut halleri ile kullanamayacaklar. Bu cihazlar (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da Maliye’nin belirlediği kriterlere uyumlu hale getirilecek.

 

Bahsi geçen serbest meslek erbabı, POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu cihazlardan çıkan belgeleri verecekler. Müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyecek. Hekimler tarafından kullanılması gereken yeni POS cihazları birçok yeni özellik taşıyor. Öncelikli olarak alınan belgenin üzerinde mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve “Bu belge VUK. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresi yer alacak. POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek. Düzenlenen belgelerdeki bilgiler tam (anlaşılabilir kısaltmalar olabilir) ve açık olacak, silik ve okunaksız belge verilmeyecek. POS’larda, üzerindeki bilgiler kolaylıkla kararıp silinen mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kağıt ruloları kullanılmayacak.

 

Hekimler şu anda kendi muayenehanelerinde kredi kartı ile işlem yapabiliyor. POS’lardan çıkan slipler ise serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmediği için vergi gelirini gösterecek olan yasal defterlere işlenmiyor. Bu nedenle hem kazanç tam olarak kavranamıyor hem de KDV gösterilmiyor. Bankalarla yapılan görüşmelerin ardından şimdi doktorlara yeni POS cihazları verilecek. Yeni POS’lardan çıkacak belge üç bölümden oluşacak. İlk bölümde mükellefin yani doktorun adı, soyadı, unvanı, iş adresi, vergi dairesi, TC kimlik numarası yer alacak. İkinci bölümde belgenin düzenlendiği saat, tarih ve numarası yer alacak. Bu bölümde verilen hizmetin cinsi, yüzde 8 KDV dahil tutarı, KDV hariç brüt tutar üzerinden yapılan stopaj, muayene ücretinden Gelir Vergisi stopajı düşüldükten sonra kalan tutar ayrı ayrı gösterilecek. Son bölümde de ödemeyi yapan kişinin yani kart sahibinin adı, soyadı, hizmet bedeli KDV dahil olarak yer alacak.

 

Kredi kartı okuyucu zorunluluğu ile hekimlerin kayıt altına alınması hedeflenirken “peşin ödemede indirim yapalım” uygulmasının da önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre peşin alışveriş yapan hekimler serbest meslek makbuzu düzenlemeye devam edecek. Nakit tahsilatın yanı sıra çek ve havale olarak yapılan tahsilat için de Vergi Usul Kanunu’na göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekiyor. Aksi takdirde cezai müeyyide sözkonusu olacak ve idarenin belirlediği POS cihazlarını işyerlerinde bulundurulmaması veya işyerlerinde bulunmasına rağmen gerekli şartları taşımayan cihazların kullanılması halinde özel usulsüzlük cezası ödenecek.


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.