Dentiss Logo

Kamuda 'Performans' Nedeniyle Sağlıklı Hizmet Verilemiyor

TDB Genel Başkanı Taner Yücel, vatandaşların GSS kapsamında koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetinden faydalanması ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim görevlisi açığının kapatılması gerektiğini söyledi.
23.11.2015       18.05.07
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimliği Günü dolayısıyla 16 Kasım tarihinde Ankara TDB Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve Türk Toraks Derneği Gelecek Dönem Başkanı Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu da katıldı.

Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Taner Yücel; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) raporları ile ortaya konan diyabet, kalp damar hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ile diş çürüğü ve diş eti hastalıkları gibi ağız hastalıklarının meydana gelme nedenlerinin aynı olduğu konusundaki bilimsel gerçeğe dikkat çekti.

Yücel; “Her yıl 36 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalıklar ile diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının ortak risk faktörlerine sahip olması, meydana gelen ölümlerin 2/3’sinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmesi ve DSÖ tarafından bu hastalıklar ile mücadelede gelecek 20 yıl içinde 47 trilyon dolar kümülatif harcama yapılacağının rapor edilmiş olmasının ülkelerin siyasilerinin ağız-diş sağlığı konusuna daha fazla eğilmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Zira ülke ekonomilerinde artan sağlık harcamaları nedeniyle karşılaşılacak sorunların önüne geçilebilmesinin ve ekonomik anlamda tasarruf sağlanabilmesinin en önde gelen unsuru, tüm sağlık uygulamalarında olduğu gibi ağız-diş sağlığı uygulamalarında da öncelikli olarak koruyucu temelli yaklaşımların benimsenmesi şeklinde olmalıdır.” diye konuştu.

Ülkemizdeki ağız diş sağlığı hizmetlerinin %50’lere varan oranda Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından kamu eliyle verildiğini ifade eden Yücel, “Ancak, ADSM’lerde görev yapan meslektaşlarımızın verdikleri ağız-diş sağlığı hizmetlerine bakıldığında çocuklara verilen koruyucu tedavi hizmetlerinin %2 gibi düşük bir oranda olduğu buna karşın başta çekim ve protez olmak üzere diğer tedavi edici hizmetlerin daha yüksek oranlarda yer aldığı görülmektedir” dedi.

Yücel, bu kurumlarda görev alan diş hekimlerinin artan talebe ve oluşturulan “performans” sistemine bağlı olarak nitelikli ve üstün kaliteli ağız-diş sağlığı hizmetlerini, sahip olamadıkları “zaman” nedeniyle yeterli ölçüde gerçekleştiremediklerini, günde 30-40 hastaya bakmak zorunda kalan diş hekimlerinin günde ihtiyacı olan sürenin 15,7 saat olduğunun altını çizdi.

TDB’nin toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesinde ve nitelikli diş hekimliği hizmetinin oluşmasında “bilimsel temelli, koruyucu ağız diş sağlığı politikalarını oluşturulması ve hayata geçirilmesini” savunduğunun altını çizen Yücel; “Bu amaç doğrultusunda, ülkenin tüm diş hekimlerinden kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın faydalanılmalı, tüm diş hekimlerinin iş gücü devreye sokulmalı ve öncelikle çocuklarımızdan başlamak üzere koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerine Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilecek şekildeki ulusal bir politika yürütülmelidir.” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener de yaptığı konuşmada sağlığın bir bütün olduğunu vurgulayarak sistemik hastalıklarla ağız ve diş sağlığı ilişkisinin önemine değindi. Şener; tıpkı diş hekimliğinde olduğu gibi genel tıpta da performans sisteminin hekimleri zorladığını, aslında belirtilen çalışma sürelerinde yapılanın hekimlik değil sihirbazlık olduğunu, yetkililerden her hastaya yeteri kadar süre ayrılabileceği bir sistem talep ettiklerini ifade etti.

Son olarak yeniden söz alan Prof. Dr. Taner Yücel, diş çürüğü ve diş hastalıklarının sayısal olarak görünür olduğunu ancak ciddiyeti ve hastalık yapma potansiyelinin toplumda ve siyasiler nezdinde yeterince anlaşılmadığını, bu konuda farkındalık sağlanması için mücadele etmeye devam edileceğini söyledi.


Kaynak: www.medimagazin.com.tr
Düzenleme: Elif Taman
YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.