Dentiss Logo

İmplantolojinin Tüm Detayları Bu Eğitimdeydi

Çeneye implant uygulamak için belirli bir kemik hacmine ihtiyaç duyulduğu muhakkak. Bazı durumlarda implant uygulamalarında diş hekimlerinin karşısına kemikle ilgili problemler çıkabilmekte. Diş hekimleri, muayenehane pratiklerinde bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ‘kemik rejenerasyonu’na başvurabiliyor. Kemikle ilgili sorunlar gündeme geldikçe hekimler, çözüm yolu arayışına giriyor.
07.03.2014       17.35.24
VESTA – Vestiyer Akademi, buradan yola çıkarak Botiss Akademi ile yaptığı iş birliği neticesinde iki seviyede kurs düzenledi. İlk seviyesi 8-9 Şubat, ikinci seviyesi 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen“Rejeneratif Cerrahide Biyolojik Prensipler ve İleri Cerrahi Teknikler” kursları, Prof. Dr. Cüneyt Korhan Oral ve Dr. Orcan Yüksel tarafından verildi. İstanbul Taksim Point Otel’de organize edilen kurslarda teorik bilgi aktarımlarının yanı sıra uygulamalar da yapıldı. Biyolojik prensiplerden ring teknikleri ve sinüs yükseltme komplikasyonlarına kadar konuların gündeme getirildiği eğitimde hekimler özel gingiva modeller üzerinde öğrendiklerini pratiğe döktü.

Konu Detayları Uygulamalarla Pekiştirildi

Teorik bölümde ilk seviyede kemik ve doku rejenerasyonu ile sert ve yumuşak doku cerrahisi kapsamında ele alınan konu başlıkları şunlardı: kemik rezorpsiyonunun biyolojik prensipleri, YKR prosedürleri için biyomateryallerin sınıflandırılması ve el aletlerinin seçimi, çekim sonrası soketin iyileşimi ve alveolar sırt yapısının korunması, değişik tipte defektlerin yönetimi ve tedavi planına uygun materyallerin seçimi, YKR için insizyon teknikleri ve flep preparasyonu, horizontal ve vertikal ogmentasyon seçenekleri ve limitleri, komplikasyon yönetimi; üç boyutlu kemik cerrahisinde kullanılan yöntemler, Maxgraft® ve allograft’ler nasıl kullanılır, yumuşak doku, komplikasyonların yönetimi ve kullanılan ilaçlar.

Seviye 1’in uygulamaları ise çekim sonrası soket yönetimi, insizyonlar ve flep yönetimi, sütur teknikleri, pin ve süturlarla membran fiksasyonu, horizontal ogmentasyon hakkında özel hazırlanmış modeller üzerinde yapıldı.

İkinci seviyenin teorik konuları yumuşak doku, sert doku cerrahisi, ring tekniği ve  komplikasyonlar ile ilgili yumuşak doku cerrahisinde kullanılan yöntemler ve enstrümanlar, otojen grefin alternatifleri ve nasıl kullanıldıkları, Mucoderm@ kullanımı, yumuşak dokunun kemik ogmentasyonu için hazırlanması, dikiş teknikeri; üç boyutlu kemik cerrahisinde kullanılan yöntemler, Maxgraft® ile allograft’ler nasıl kullanılır, Maxgraft® ile ring tekniği, kemik çoğaltma teknikleri, yumuşak doku komplikasyonlarının yönetimi, ilaç kullanımı.

Bölümün uygulama aşaması yine özel hazırlanmış eğitim modelleri üzerinde çekim sonrası soket yönetimi, kemik çoğaltma teknikleri, greft kullanımı, ring tekniği, dikiş teknikleri ile ilgiliydi.

“VESTA Doğru İşlere İmza Atan Bir İsim Markası”

İki seviyede de kurs veren isimlerden Dr. Orcan Yüksel, eğitim hakkındaki görüşlerini ve kursun detaylarını aktardı: “Öncelikle Vestiyer Yayın Grubu’na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kursu organize etti, iyi bir katılımcı kitlesi getirdi ve güzel bir otel seçimi ile birlikte sponsor firmalarla gayet güzel harmonik bir çalışma oldu. Eğitimin en güzel yanı gelen diş hekimlerinin bu kursa ileri cerrahi teknikleri değil, sorunlarını çözmek için gelmesi. Katılımcılarımız hastalarının taleplerine cevap verebilmek için geldiler. Ben ileri cerrahi yapıp ilerlemek ve hastaların taleplerini karşılamak istiyorum, diyorlar. Bu da bizim burada olmamız için çok önemli sebep. Hasta talep ediyor, talep varsa arz vardır. Biz de bu kursumuzu VESTA ve Botiss olarak arz ediyoruz.”

VESTA’nın doğru işlere imza atan bir isim markası olduğunu dile getiren Yüksel, “Verdiğimiz kursu tanımayan, içeriğini bilmeyen hekimler olduğu için ne göreceklerini bilemiyorlar. Şimdi ilk kursları verdikten sonra bu haber yayılacak Herkes çok iyi bir kurs olduğunu, burada çok doğru ve iyi bilgiler edinildiğini öğrenecek. Bu organizasyon yayılacak ve daha çok kurs yapma imkanımız doğacak; çünkü biyolojinin temel prensiplerinden başlıyoruz ve cerrahi yöntemlerin hangi tekniklerle yapılabileceklerini karşılaştırıyoruz. Bunun da üzerine bir de komplikasyonlarda doğacak sorunlarda ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz, komplikasyonları nasıl yenebiliriz, hastayı mağdur etmeden sorunlarımızı nasıl çözebiliriz konularını konuşuyoruz” dedi.

Yüksel, katılımcıların beğenisi ile gerçekleştirilen kursun teorik ve uygulama detayları hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Kursun ilk seviyesinde biyolojiyi anlattık, biyomateryallerin farklarını konuştuk. Elimizden geldiği kadar ufak örneklerle cerrahilerde hangi sorunlar yaşanıldığında, nerede, hangi materyalleri, ne şekilde kullanmamız gerektiğini konuştuktan sonra dikiş teknikleri ve hands-on modeller –ki bunlar insan çenesine çok yakın, hatta üzerinde gingivası bile taklit eden plastik kaplamalı modeller– üzerinde gerçeğe çok yakın bir şekilde değişik materyalleri, membranları, fiksasyonları, dikiş tekniklerini konuştuk. Klinik örnekler de verdik” şeklinde konuştu.

Üçüncü Seviye Yumuşak Dokular Üzerine

Üçüncü seviyenin de gerçekleşmesini planladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “İkinci seviyede ise biyolojik prensiplere dayalı biyomateryallerin doğru seçimini; ama ileri cerrahi yöntemleri, sinüs yükseltmeyi ve üzerine komplike sinüs yükseltmeyi, hiç kemik olmayan vakaları konuştuk. Sinüs liftinglerin de 1 mm kemik olduğu durumlarda tek zamanlı implantasyonları nasıl yapabiliriz, membran yırtıldığında sinüs liftinge hala devam etme şansımız var mı, blok kemiklerle nasıl çalışabiliriz, ring nasıl uygulayabiliriz gibi soru ve sorunlara açıklık getirdik. Ring tekniklerini ele aldık, hands-on kursumuzu yaptık. Bu kursların yanı sıra yapmamız gereken yumuşak doku kursu kaldı. Bu da Vestiyer Akademi ile birlikte yaptığımız kursun üçüncü ayağı olacak. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.”

  

  

  

  
 

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2020. Tüm Hakları Saklıdır.