Dentiss Logo

Implant Center 2

17.06.2020       17.06.42

Güvenli ve atravmatik kemik ameliyatları için tüm teknolojiler bir arada sunar. Gelişmiş ultrason ve rotasyon teknolojilerinin birlik­teliği, aşağıdaki belirtilen ve giderek daha fazla çeşitlilik gösteren klinik alanlarda tam bağımsızlık sağlar. Periodonti, endodonti, profilaksi, restoratif, implant öncesi, implant cerrahileri. Yüksek torka (6 Ncm) ve geniş bir hız aralığına (100-40000 Rpm) sahip son derece güvenilir I-SURGE LED motoru, hızlı ve güvenli ameliyatlar için 6 seramik halka ile güçlendirilmiştir. NEWTRON® LED piyesa­men ile tüm diş tedavilerine erişimlidir. Daha fazla koruma, etkin­lik ve konfor için patentli teknoloji ile 3 çalışma moduha sahiptir. İmplant cerrahileri için I-SURGE™ (döner motor), İmplant önce­si ultrasonik kemik cerrahisi için Piezotome®, Tüm dental ult­rasonik tedavi­ler için

NEWTRON®.

Acteon, www. acteongroup. com.tr


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.