Dentiss Logo

Hastaların yaklaşık üçte ikisi dişhekimlerinin tavsiyelerine aldırmıyor

Newcastle Üniversitesi”nden (İngiltere) araştırmacılar, dişhekimlerinin tavsiyelerine rağmen birçok insanın dişlerine gerektiği gibi bakmadığını ortaya koymuşlardır. Üniversitenin Dişhekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmada, dişeti hastalığından muzdarip hastaların sadece üçte birinin diş fırçalama süresi konusunda verilen tavsiyeleri göz önünde bulundurduğu ve aynı insanların fırçalama alışkanlıklarının aslında olduğundan daha iyi olduğunu zannettiği belirlenmiştir.
25.02.2008       11.17.42

Newcastle Üniversitesi”nden (İngiltere) araştırmacılar, dişhekimlerinin tavsiyelerine rağmen birçok insanın dişlerine gerektiği gibi bakmadığını ortaya koymuşlardır. Üniversitenin Dişhekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir çalışmada, dişeti hastalığından muzdarip hastaların sadece üçte birinin diş fırçalama süresi konusunda verilen tavsiyeleri göz önünde bulundurduğu ve aynı insanların fırçalama alışkanlıklarının aslında olduğundan daha iyi olduğunu zannettiği belirlenmiştir. Bu bulgular hastaların davranış tarzını değiştirmek isteyen dişhekimleri için anlam taşımaktadır.

 

Dişeti hastalıkları diş kayıplarına neden olmakla birlikte, tedavinin iyi ağız bakımı ile kombine edilmesi durumunda bazen hasar oluşumu durdurulabilir ya da oluşan hasar tersine döndürülebilir. Newcastle’da gerçekleştirilen çalışmada, 17 katılımcıya dişlerini günde iki kez iki dakika süreyle fırçalamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. Hastalara fırçalama süresini kaydeden “bilgi kaydedici” elektronik diş fırçaları da verilmiştir. İki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda fırçanın sapında bir ışık yanıp sönmektedir. Bunun yanı sıra, katılımcılardan fırçalama alışkanlığı bilgilerini bir günlüğe kaydetmeleri istenmiştir. Çalışmada fırçalama süreleri iki kez dört haftalık periyodarla kaydedilmiştir.

 

Elde edilen bulgular çalışmacılar tarafından analiz edildiğinde, bilgi kaydedici diş fırçaları katılımcıların yaklaşık üçte birinin verilen öğütleri dinlediğini göstermiştir. Bu, hastaların yarısından fazlasının tavsiyelere uyduğunu düşündüğünü gösteren günlüklerle çelişmektedir. Araştırma Philips Ağız Sağlığı (Philips Oral Healthcare) tarafından desteklenmiştir ve çalışmanın sonuçları British Dental Journal’da yayınlanmıştır.

 

Çalışmanın lideri olan Newcastle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Giles McCracken, “Yapılan araştırma plağın dişlerin uzaklaştırılmasında optimum fırçalama süresinin birçok insan için iki dakika olduğunu göstermiştir. Dişlerinizi daha kısa süre fırçalarsanız, plağı yeterince uzaklaştıramazsınız, daha uzun süre fırçalamanızın da çok fazla bir getirisi olmayacaktır. Çalışmamıza katılan hastaların çoğunun bizim kayıtlarımızın ortaya koyduğunun aksine dişhekimlerinin tavsiyelerine itaat ettiklerini söylemeleri mesleki bakımdan önemlidir. Hastalar sağlıklarının esasen kendi sorumlulukları olduğunu anlamalıdır ve dişhekimlerinin tavsiyelerine itaat etmemeleri durumunda sonuçları kabullenmelidirler.” Şeklinde konuşmuştur.

 

Newcastle’daki araştırmacılar, dişhekimi koltuğunda verilmesi gerekli öğütler ve bu tavsiyelerin tedavi edilen her bireye uyarlanıp uyarlanamayacağı konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmacılardan biri olan Prof. Peter Heasman çok sayıda dişhekiminin verdikleri tavsiyelere hastalarının her zaman uymadıklarının farkında olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Yine de hastaların çoğunun verilen talimatlara tüm olarak uymamasından şaşkınlık duyduklarını eklemiştir.

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.