Dentiss Logo

Güçlü Kuron ve Köprüler İçin: Visalys® Temp

Visalys® Temp, kullanması son derece kolay ve en yüksek estetik talepleri karşılaması gereken geçici restorasyonlar için ideal dere­cede uygun bir materyaldir. Polisaj olmaksızın pürüzsüz yüzey ve yüksek parlaklık sağlar ve zamandan tasarruf edilir.
13.07.2020       16.28.57

Visalys® Temp, kullanması son derece kolay ve en yüksek estetik talepleri karşılaması gereken geçici restorasyonlar için ideal dere­cede uygun bir materyaldir. Polisaj olmaksızın pürüzsüz yüzey ve yüksek parlaklık sağlar ve zamandan tasarruf edilir. Düşük yağla­ma tabakası ile ölçüden çıkarıldıktan sonra, geçici restorasyon ra­hat bir biçimde kullanılır. Rahat bir şekilde işlenir, toz oluşumu düşüktür. İdeal derecede akışkan, istenmeyen şekil­de akmayacak kadar da kararlı bir materyaldir. Uzun süreli geçici restorasyonlar (> 4 hafta) için de uygundur. Diş benzeri yarı saydamlık ve opal parlaklığın­dadır. Bukalemun efekti saye­sinde mevcut dişlere optimum uyum sağlama olanağı vermek­tedir. Estetik açıdan özellikle yüksek beklentileri olan geçi­ci anterior restorasyonlar için de uygundur. Bisfenol A içermez.

İlkay Diş Deposu: www.ilkaydisdeposu.com


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.