Dentiss Logo

Endodontide Problemler - Etiyoloji, Tanı ve Tedavi

Türkçeye Prof. Dr. Bilge Hakan Şen tarafından kazandırılan “Endodontide Problemler - Etiyoloji, Tanı ve Tedavi” isimli kitap, 546 sayfada endodontide yaşanan problemleri kapsamlı şekilde ele alıyor.
29.09.2020       13.11.16

Endodontide yaşanan problemleri kapsamlı şekilde ele alan “Endodontide Problemler - Etiyoloji, Tanı ve Tedavi” isimli kitap, Michael Hülsmann ve Edgar Schäfer tarafından hazırlandı. Türkçeye Prof. Dr. Bilge Hakan Şen tarafından kazandırılan eser, 546 sayfadan oluşuyor. Çalışma, endodontide çok karşılaşılan klinik problemlerinin tedavisini içermekte.

Diş hekimleri ve endodontistler için değerli bir bilgi kaynağı oluşturan kitapta birçok başlık yer alıyor: Tanı koyma, pulpa canlılığının korunmasında, tedavi  planlamasında, dental anestezide,  kök kanal sistemine girişte, kök kanal sisteminin dezenfeksiyonunda ve kanalların doldurulmasında karşılaşılan problemler gibi çok önemli başlıklar detaylarıyla ele alınıyor.

Kitaptaki 24 bölüm içerisinde, bilimsel literatürdeki son bulgular ve vakalar diş hekimlerine sunuluyor. Çalışmada, görüntüleme, dikey diş ve kök kırıkları, alet kırılması, rezorpsiyon, aspirasyon ve yutma kazaları ile yetersiz kök oluşumu gibi birçok konu hakkında detaylı bilgiler bulmak mümkün.

REKLAM


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.