Dentiss Logo

Döner Sermaye Hesaplamalarında Süt İzni Tartışması

Döner sermaye hesaplamalarında süt izninin “çalışılmayan süre” sayılmasına, Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği’nden itiraz geldi.
14.07.2016       18.14.28
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, döner sermaye hesaplamalarında “süt izni”nin “çalışılmayan süre” olarak kabul edilmesi ve hesaplamaların buna göre yapılması istendi. Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği, bu işlemin iptali için dava açtı.

Türk Dişhekimleri Birliği’nden konuya dair yapılan açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıyla süt izni kullandığı sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak işlenerek döner sermaye ek ödemelerinde buna göre kesinti yapılmasına dair yazı göndermiştir.

Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırı işlemin iptali için Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Davada, hakkın kullanan kadın çalışanların cezalandırılması niteliğindeki işlemin iptali istenmiştir. Davada ayrıca süt iznine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 'Ek ödeme' konulu yazılarının ve bu işlemlere dayanak gösterilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin de iptali istenmiştir. 

Davada ayrıca bu işlemlerin dayanağı olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 104. Maddesinin (G) bendinde yer alan 'fiili çalışma süresine bağlı her türlü ödemeler hariç' ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenmiştir.”

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.