Dentiss Logo

Dişe dokunur milletiz

Bir özel hastaneler grubu tarafından bağımsız araştırma şirketi Yöntem Araştırma ve Danışmanlık'a Türkiye kentsel nüfusunu temsil eden 1.000 kişi ile 11 il merkezinde yaptırılan "Diş Sağlığı Araştırması" Türk halkının diş ve ağız sağlığına gösterdiği önemi ortaya koydu. "Diş Sağlığı Araştırması"nda sorulan "Dişlerinizi günde kaç kez fırçalıyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 55'i günde en az iki olarak yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 27'si günde bir defa dişlerini fırçalarken, halkın yüzde 18'i ise dişlerini seyrek fırçalıyor.
08.01.2008       10.28.06
Bir özel hastaneler grubu tarafından bağımsız araştırma şirketi Yöntem Araştırma ve Danışmanlık'a Türkiye kentsel nüfusunu temsil eden 1.000 kişi ile 11 il merkezinde yaptırılan "Diş Sağlığı Araştırması" Türk halkının diş ve ağız sağlığına gösterdiği önemi ortaya koydu. "Diş Sağlığı Araştırması"nda sorulan "Dişlerinizi günde kaç kez fırçalıyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 55'i günde en az iki olarak yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 27'si günde bir defa dişlerini fırçalarken, halkın yüzde 18'i ise dişlerini seyrek fırçalıyor.
Yaş ilerledikçe önemsenmeli

Araştırmaya göre, 15 - 35 yaş grubu arasında dişlerini günde en az iki kere fırçalayanların oranı ortalama yüzde 58 iken, bu oran 35 - 65 yaş aralığında yüzde 44'lere, 65 yaş üstü grupta ise yüzde 34'e kadar düşüyor. Diş temizliğine en önem veren sosyo ekonomik grup ise yüzde 76'lık günde en az iki kere fırçalama oranı ile A Grubu. A sosyo ekonomik grubunu yüzde 72 ile B, yüzde 59 ile C1, yüzde 45 ile C2 ve yüzde 39 ile DE grubu takip ediyor.

Erkekler kadınları örnek alsın

Diş Sağlığı Araştırması'nın sonuçları kadın ve erkek ayırımlı olarak incelendiğinde ise kadınların diş temizliğine erkeklere oranla daha fazla önem verdiği görülüyor. Kadın katılımcıların yüzde 63'ü dişlerini günde en az iki kez fırçalarken, erkek katılımcılarda bu oran yüzde 46'da kalıyor.

İç Anadolu hassaslıkta birinci

"Diş Sağlığı Araştırması"nın bölgesel sonuçlarına bakıldığında ise, diş temizliğine en fazla önem veren bölgenin yüzde 61'lik günde en az iki kere fırçalama oranı ile İç Anadolu Bölgesi olduğu ortaya çıktı. İç Anadolu Bölgesi'ni yüzde 54'lük oranla Karadeniz, yüzde 53'le Ege / Marmara takip ediyor. Diş fırçalama konusunda en özensiz bölge ise yüzde 45'lik günde en az iki kere fırçalama oranı ile Doğu / Güney Doğu Anadolu Bölgesi çıktı.

Diş hastalıklarından muzdaribiz
  Diş Sağlığı Araştırması'na göre Türk halkının en fazla muzdarip olduğu diş sağlığı problemi diş çürüğü / diş ağrısı. Türk halkının yüzde 54'ü diş çürüğü / ağrısından şikayetçi. En sık yaşanan diğer problemler ise yüzde 18 ile diş eti kanaması ve yüzde 7 ile tartar. Araştırmaya katılan kadınlar ve erkeklerde diş çürüğü / ağrısı ve diş eti kanaması ilk iki ortak problem olarak belirlenirken, kadınlar üçüncü sorun olarak diş lekelerini erkeklerse tartarı gösteriyor.

Araştırmanın "En sık yaşadığınız diş / ağız sağlık problemi nedir?" sorusuna verilen yanıtlar yaşa ve sosyo ekonomik gruba göre incelendiğinde, kadınlarda, 15 - 19 yaş grubu ve C sosyo ekonomik grubunda diş lekeleri / diş beyazlatma sorununun diğer gruplardan daha fazla olduğu görülüyor. Diş Sağlığı Araştırması bölgesel olarak incelendiğinde ise, tüm bölgelerde çürük, diş eti kanaması ve tartar ilk üç sırada yer alırken, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi diğerlerinden farklılık gösteriyor. Karadeniz
Bölgesi'nde üçüncü sırada diş lekeleri, Akdeniz Bölgesi'nde ise ağız kokusu sorunu dile getiriliyor.

Sorun yaşamadan hekime gitmiyoruz

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 76'sı herhangi bir sorun yaşamadan diş hekimine gitmiyor. Araştırmaya katılanların 47.5'i altı ise aydan uzun süredir diş hekimine gitmiyor. Halkın yüzde 8.7'si hayatında hiç diş hekimine gitmemiş. Araştırma sonuçları incelendiğinde özellikle genç nüfusun dişhekimine gitme alışkanlığının fazla olmadığını görüyoruz. 30 yaşına kadar olan katılımcıların yüzde 37'si bugüne kadar hiç diş hekiminin kapısını çalmamış. Aynı şekilde Ege / Marmara Bölgesi'nde yaşayan halkın yüzde 13,5'i de hiç dişhekimine gitmemiş. Dişhekimine en sık giden bölgeler ise Karadeniz ve Doğu / Güney Doğu Anadolu Bölgesi. Katılımcıların yüzde 33'ü ise son 3 - 6 ayda, diş çürüğü / diş ağrısı, diş eti kanaması, tartar problemi başta olmak üzere çeşitli şikayetlerle dişhekiminin kapısını çalmış.

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2020. Tüm Hakları Saklıdır.