Dentiss Logo

Bioinfinity Dental İmplant

25.06.2020       17.27.50
BioInfinity dental implantlarının yüzeyi, teknik bilgisi ABD’den transfer edilen OptimOss yüzey teknolojisi ile modifiye edilmiştir. %100 biouyumlu, osteokondüktif ve rezorbe olabilen BPC - Biphasic Calcium Phosphate ile pürüzlendirilen yüzeyimiz ossseointegrasyo­na olumlu katkı sağlamaktadır. Orta derecede yüzey pürüzlülüğüne sahip dental implantların osseointegrasyona olumlu katkı sağladığı literatürde sıklıkla yer almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmalar, BioInfinty dental implantlarının orta de­receli yüzey pürüzlülüğüne (Sa / 1-2 μm) ve homojen bir yüzey mor­folojisine sahip olduğunu göstermiştir. Yüzey işlemi sonrası %100 pürüzlülük ölçümüne tabii tutulan BioInfinity dental implantlarının istenilen pürüzlülük değerine sahip olduğu garanti edilmektedir.
 
BioInfinity dental implantlarında abutment - implant bağlantısı, mikro boşluk ve mikro hareketi engelleyen 11 derecelik konik he­xagonal bağlantı ile sağlanmaktadır. Bu bağlantı, oklüzal yükün implant - abutment arasında efektif bir biçimde dağılımına olanak sağlayarak yapıyı korur. Konik hexagonal bağlantı, implant - abut­ment arasında yeterli yüzey alanı sağlayarak yanal hareketlere karşı direnç sağlar ve abutment vidasını kayma kuvvetlerine karşı korur. Hexagonal yapı ise abutmentın rotasyonunu engelleyerek, vida gev­şemesini minimize eder. Yapılan bilimsel çalışmalar, implantın üze­rindeki yüklerin büyük bir kısmının implant - abutment bağlantısını sağlayan abutment vidası üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Dental implantların başarısız olma nedenleri incelendiğinde en yay­gın olarak karşılaşılan sorunların başında vida kırılmasının geldiği görülmektedir. Bunun nedeni ise, implant - abutment bağlantısında eş merkezliliğin sağlanamamasından kaynaklı homojen olmayan yük dağılımıdır. BioInfinity dental implantlarında implant ve abut­ment arasındaki eş merkezlilik, yapılan AR-GE çalışmaları ve üre­timdeki iyileştirmeler sonucunda sağlanmıştır ve merkezler arasın­daki fark minimuma indirilmiştir. Kalite Kontrol Departmanındaki yüksek hassasiyete sahip teknolojik cihazlar ile BioInfinity dental implantlarında eş merkezlilik garanti altına alınmaktadır. BioInfinity dental implantlarının boyun kısmında bulunan mini yivler sayesinde marginal kemik ve yumuşak dokunun korunması sağlanmaktadır. Mini yivlerin sağladığı optimal yük dağılımı ile marjinal kemik kaybı azaltılmaktadır.
 
BioInfinity, www.bioinfinityimplants.com.tr

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.