Dentiss Logo

Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı Kuruldu

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında, diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamaktan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tesislerin ruhsat işlemlerini yürütmeye kadar pek çok madde yer alıyor.
25.06.2020       14.52.02

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı kuruldu. Konu hakkındaki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355’inci ve 508’inci maddelerine dayanılarak hazırlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı’na Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Yönergenin 5’inci maddesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın görevleri aşağıdaki şekilde açıklanıyor:

“a) Her türlü koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini planlamak,

b) Kamuya, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinin uygunluk belgesi, tescil, ruhsat, faaliyet ve ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,

c) Ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili hizmet standartlarını belirlemek,

ç) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sağlık mesleklerini, tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Yeni kurulan diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamak, diş tabibi odalarına üye diş tabiplerinin üye listesinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek,

e) Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine ve diş tedavi ve protez merkezlerinin bazı bölümlerine ad verilmesi ile tabela standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek sağlık tesislerinin yatırım programlarıyla ilgili görüş vermek,

g) Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve çıktılarının analiz edilmesi işlemlerini yürütmek,

ğ) Aile diş hekimliği uygulaması ile ilgili fizibilite çalışmaları ve raporların hazırlanması işlemlerini yürütmek,

h) Genel müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak”.


Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © 1989-2024, Vestiyer Grup, Tüm Hakları Saklıdır.