Test 9: Farmakoloji (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Şükran Atamer Şimşek
06.12.2007 14:41

1-      Lokal anesteziklere karşı gelişen alerjik reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a.       Lokal anestezik kombinasyonunda bulunan noradrenalin

b.       Lokal anestezik kombinasyonunda bulunan adrenalin

c.       Lokal anestezik kombinasyonunda bulunan metilparaben

d.       Amid tipi lokal anesteziğin kendisi

 

2-      Oral kontraseptif kullan hastalardan uzun süreli ve yüksek doz ampisilin verildiğinde ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiyi işaretleyiniz?

a.       Oral kontraseptiğin kan düzeylerinde artış

b.       Ampisilinin kan düzeylerinde artış

c.       Kontrasepsiyonda bozulma

d.       Ampisilinin kan düzeylerinde azalma

 

3-      Metronidazol için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.       Alkolle birlikte alındığında antabus reaksiyonuna neden olur

b.       Nörolojik yan etki potansiyeli nedeniyle nöbetli hastalıklarda kullanımı sakıncalıdır

c.       İdrar rengini turuncu-kırmızıya boyar

d.       Faz I ve faz II’ye girmediğinden renal fonksiyonları normal olan bireylerde kullanılmalıdır

 

4-      Aşağıdakilerden hangileri ilaçların biyokimyasal toksik etkilerindendir?

a.       Plazma alkalen fosataz düzeylerinde artış

b.       Myozis

c.       Hiperglisemi

d.       Hepatosellüler dejenerasyon

e.       Plazma elktrolit düzeylerindeki değişiklikler

 

5-      Aşağıdaki farmasötik şekillere uygun uygulanım yollarını işaretleyiniz?

a.       Supozituvar                  I. Parenteral

b.       Kapsül                          II. Haricen

c.       Pomat                          III. Oral

d.       Damla                          IV. Rektal

e.       Flakon                          V. İntranasal

 

6-      Aşağıdaki özellikleri içeren ilaçlardan hangisi için kan konsantrasyonlarının izlenmesi gerekir?

a.       Terapötik indeksi geniş ilaçlar

b.       Biyoyararlanım sorunu olan ilaçlar

c.       Yarılanma ömrü kısa olan ilaçlar

 

7-      Aşağıdakilerden doğru (D) ve yanlış (Y) olan ifadeleri işaretleyiniz

a.       (……) İlaçların teratojenik etkisi gebelerde kullanılmamak kaydıyla öngörülebilir toksik etkidir

b.       (……) Kan konsantrasyonlarının belli bir program çerçevesinde izlenmesi gereken ilaçlar genellikle biyoyararlanım sorunu olan ilaçlardır

c.       (……) Mutajenik koksik etkisi olan bir ilacın aynı zamanda karsinojenik toksik etkisi olacağı düşünülür

d.       (……) Kendisi ve metaboliti aktif olan ilaçlara prodrog denir

e.       (……) Aktif transport taşıyıcı ve enerjiye bağmlı iken, basit difüzyon sadece enerjiye bağımlı olup taşıyıcı gerektirmez

 

8-      Renal klerensin düşük olduğu bir durumda, esas olarak böbreklerden atılan bir ilacın;

a.       İdrarla atılan miktarı artar

b.       Plazma düzeyi artar

c.       İlacın farmakokinetik profili değişmez

 

9-      Naproksen için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

a.       Doğum öncesi anneye verilirse neonatal sarılık riski artar

b.       Aspirin ile birlikte kullanıldığında aspirinin serbest fraksiyonunu ve yıkımını artırır

c.       Aspirinden farklı bir mekazinma ile trombosit agregasyonunu azaltır kanama zamanını artırır

d.       Yarılanma ömrü kısa, yaklaşık 3 saattir

 

10-   Lokal anesteziklere vazokonstriktör ilavesinini amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a.       Lokal anestezi başlama süresini uzatmak

b.       Anestezi süresini kısaltmak

c.       Daha düşük dozda lokal anestezik madde kullanımını sağlamak

d.       Etki alanını genişletmek

e.       Sistemik etki oluşturmak

 

 

Cevaplar: 1c, 2c, 3d, 4(a,c,e) 5(a-IV, b-III, c-II, dV, eI 6b, 7(a-D, bD, cD, dY, eY), 8b, 9 (a,b,c), 10c

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 4148 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam