Test 6: Oral Diagnoz ve Radyoloji (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Tamer L. Erdem
06.12.2007 14:33

1-      Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt düzlemini belirtir?

a.       Tragus ile burun kanadı arasındaki hayali çizgi

b.       Tragus ile spina nasalis anterior arasındaki hayali çizgi

c.       Tragus ile orbita noktası arasındaki hayali çizgi

d.       Meatus acusticus externus ile orbitanın dış kenarı arasındaki hayali çizgi

 

2-      Panoramik radyografilerde “hayalet görüntü (ghost image)” oluşmasına hangisi neden olur?

a.       Odaklanan ışın demetinin dışında kalan her türlü metal obje görüntüsü

b.       Statik elektrik deşarjı

c.       1. banyoda süre aşımı

d.       Aşırı sıcak banyo kullanımı

 

3-      Açıortay tekniği ile alınan bir radyografide görüntü boyunun dişin gerçek boyundan kısa olmasının nedeni nedir?

a.       Merkezi ışın dişe dik gelmiştir

b.       Merkezi ışın dişe paralel gelmiştir

c.       Merkezi ışın filme dik gelmiştir

d.       Merkezi ışın filme paralel gelmiştir

 

4-      Aşağıdakilerden hangisi artefakta neden olur?

a.       Dozun fazla olması

b.       Filmin hava spreyi ile kurutulması

c.       Filmin 2. banyoda az tutulması

d.       Filmin ışık alması

 

5-      Aşağıdakilerden hangisi ısırma radyografilerinde kontakt yüzeylerin süperpozisyonuna neden olur?

a.       Görüntülenmek istenen dişlerin filmin ortasına gelmemesi

b.       Merkezi ışının dişe doğru dik verilmesi

c.       Yatay açının dişlerin temas yüzeylerine açılı yönlendirilmesi

d.       Merkezi ışın kalınlığının filmin tamamını içine almaması

 

6-      Üst çene 1. küçük azı dişine kanal tedavisi yapılmıştır. Tedavinin başarısını kontrol etmek için radyografi alınırken SLOB tekniği uygulanmıştır. Merkezi ışın 20 derece mezialden verlidiğinde bukkal ve palatinal kanallar nasıl ayırt edilir?

a.       Bukkal kanal önde, palatinal kanal arkada görüntülenir

b.       Bukkal kanal arkada, palatinal kanal önde görüntülenir

c.       Bukkal kanal mezialde, palatinal kanal distalde görüntülenir

d.       Bukkal kanal distalde, palatinal kanal mezialde görüntülenir

 

7-      X-ışınları vücuda penetre olduğunda vücut dokuları tarafından emilir. Işın demeti filme ulaştığında başlangıçtaki miktarından daha az sayıda foton içerir. Bu olaya ………….. denir.

a.       Atenüasyon

b.       Filtrasyon

c.       Absorbsiyon

d.       Kolimasyon

 

8-      Aşağıdakilerden hangisi dijital radyografiler için geçerli değildir?

a.       Pencere tekniği uygulanabilir

b.       İyi bir arşivleme olanağı verir

c.       Elektronik iletiye müsaittir

d.       Özel çekim tekniği gerektirir

 

9-      Aşağıdakilerden hangisi karanlık odada emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için geçerli uygulamalardan biri değildir?

a.       Kapının içeriden kilitlenmesi

b.       Kırmızı ışık kullanılması

c.       Para testi yapılması

d.       Fluoresan lamba kullanılması

 

10-   Hangisi panoramik radyografilerin avantajlarından değildir?

a.       Kök ucu ve çevresini daha net olarak görmek mümkündür.

b.       Hastanın tüm dişlerinin radyografisi bir defada alındığından daha az radyasyon alır.

c.       Geniş sınırlı lezyonları tamamiyle görmek mümkündür.

d.       Trismuslu hastalarda ağız açılmadan radyografi alınmasını sağlar.

 

 

Cevaplar: 1c, 2a, 3c, 4b. 5c, 6d, 7a, 8d, 9d, 10a

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 7228 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam