Test 5: Total Parsiyel Protez (1)
Hazırlayan: Prof. Dr.  Ömer Kutay
06.12.2007 14:24

1-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü dişsizlik vakasında prognozu etkilemeyen faktördür?

a.       Maksiler dişlerin varlığı

b.       3 mm derinlikle cepler

c.       Kötü ağız hijyeni

d.       Ekseni, giriş yoluna paralel olmayan dişler

e.       Dar embraşür alanlar

 

2-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü protezlerde periodontal hastalık riskini artıran faktördür?

a.       Az sayıda doğal diş bulunması

b.       Habitüel kapanışın ve eksentrik diş temaslarının olması

c.       Mandibuler dişlerin varlığı

d.       Kök alanı geniş dişlerin bulunması

e.       Kuron / kök oranının yüzde 50’den yüksek olması

 

3-      Bölümlü protez muayenesinde ağız hijyeni kötü olan bir hastaya protez öncesi yaklaşım nasıl olmalıdır?

a.       Hastanın kötü ağız hijyeni varsa tüm dişleri kronlanır sonra bölümlü protez yapılır

b.       Var olan doğal dişlerinin sayısı mümkün olduğunca azaltılır sonra bölümlü protez yapılır

c.       Hastaya hijyen bilgileri verilir, destek dişler kronlanır ve bölümlü protez yapılır

d.       Hasta iyi ağız hijyeni sağlayamazsa bölümlü protez yapılmaz

e.       Hastaya tam protez yapılır

 

4-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü protezlerde rezorpsiyon riskini artıran bir faktör olarak düşünülmez?

a.       Yüksek alveol kreti

b.       Alçak dikey boyut

c.       Damak ve retromolar pad desteği olmaması

d.       Stabil olmayan protez kaidesi

e.       Destek dokularda uzun süreli stomatit ve kronik enflamasyon

 

5-      Ekseni giriş yoluna paralel olmayan bir dişin bölümlü protez yapımı öncesinde çekimine karar verilebilmesi için gerekli faktörler göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi klinik olarak hekimin en doğru kararı vermesini sağlar?

a.       Dişin protez testek olamayacak stratejik önemi olmayan bir konumda bulunması

b.       Hastanın bir nedenle kuron yaptırmak istememesi

c.       Dişin okluzal düzleme göre 2 mm kadar ekstrüzyona uğramış olması

d.       A,b,c’nin bir arada olması

e.       Kötü ağız hijyeni olması

 

6-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü protezlerin sağladığı yararlardan biri değildir?

a.       TME sorunlarını önlemek

b.       Periodontal hastalık riskini azaltmak

c.       Sinüsün migrasyonunun durdurmak

d.       Dikey boyutu korumak

e.       Oklüzal travmaya engel olmak

 

7-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü protezlede temporomandibuler rahatsızlık (TMR) riskini artıran faktörlerden değildir?

a.       Posterior diş kaybı

b.       Diş eksikliğine bağlı oklüzal stabilitenin kaybolması

c.       Bruksizm

d.       Anterior diş kaybı

e.       Dişsiz bölgelere migrasyon ve buna bağlı erken temaslar

 

8-      Alt çene lingual bölgede dişeti kenarı ağız tabanı mesafesi 6 mm olan ve dişleri arasında diastema bulunan bir vakaya ana bağlayıcı olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a.       Lingual bar

b.       Labial bar

c.       Lingual bar ile birlikte Kennedy barı

d.       Lingual plak

e.       Klasik akrilik kaide plağı

 

9-      Aşağıdakilerden hangisi bölümlü protezin prognozunu etkilemez?

a.       Bruksizm

b.       Kötü ağız hijyeni

c.       Sentrik okluzyonda diş temasları

d.       Hasta ile zayıf iletişim ve hastanın düşük eğitim seviyesi

e.       Protez ile uyuma

 

10-   Aşağıdakilerden hangisi bölümlü dişsiz bir ağzın muayenesinde saptanırsa, destek dişlerde protez öncesi hazırlık safhası daha kısa olur?

a.       Destek dişlerin ekseni diğer dişlerin ekseninden sapma gösteriyorsa

b.       Destek dişlerde mevcut restorasyonlar ve periodontal hastalık varsa

c.       Oklüzal travma belirtileri varsa

d.       Kuron ekvator alanları tutuculuk için yeterli değilse

e.       Kas bağlantıları ve ağız taban yüksekse

 

 

 

Cevaplar:  1e, 2e, 3c, 4b, 5d, 6b, 7d, 8c, 9c, 10c

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 4786 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam