Test 4: İmplant (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Kemal Üstün
04.12.2007 16:54
Hazırlayan: Prof. Dr. Kemal Üstün


1- Kemik içine yerleştirilmiş ve osseointegre olduğu kabul edilmiş bir implant aşağıdaki şartlardan hangisini yerine getirmektedir?

a) İmplant yüzeyinin tümü kemik ile bağlantı halindedir.
b) İmplant ile kemik arasında periodontal membran benzeri bir arayüzey oluşmuştur.
c) Presel ile kuvvet uygulandığında implant hafif hareket gösterir.
d) İmplant yüzeyinin %40 ya da daha fazlası kemik ile bağlantı halindedir.


2- Dental plak ve diştaşlarının implant yüzeyine tutunması ile ilgili, aşağıdaki öngörülerin hangisi doğrudur ?

a) Parlak implant boyun bölgesine plak ve diştaşı tutunmaz.
b) Plak ve diştaşı doğal dişe oranla implant yüzeyine daha az tutunur.
c) İmplant üstüne tutunan plak ve diştaşının doğal diş yüzeyine tutunan plak ve diştaşı ile yapısal farklılığı bulunmaktadır.
d) İmplant yüzeyine tutunan plak ve diştaşı, doğal diş yüzeyine tutunan plak ve diştaşına benzer yapı ve miktardadır.


3- Aşağıdakilerden hangisi panoramik radyografiler için tam anlamıyla doğrudur?

a) Alt ve üst çene kemiği içindeki patalojik oluşumlar
b) Anatomik sınırlamaların ölçümü
c) Kullanılacak implant boyutunun tesbiti
d) İmplant yerleştirilecek bölgede kemik kalınlığının tesbiti


4- Kemik kalınlığını en güvenilir şekilde ortaya koyacak tetkik hangisidir?

a) Periapikal radyografi
b) Panoramik radyografi
c) Linear tomografi
d) Komputerize tomografi


5- Aşağıdakilerden hangisi, yerleştirilecek implantın uzun ömürlü olması için en önemli kriterdir?

a) Kullanılabilecek en uzun implantın kullanılması
b) Kullanılabilecek en geniş implantın kullanılması
c) En pürüzlü yüzeye sahip olan implantın kullanılması
d) İmplant yerleşimini takiben kemiğin buccal ve lingual yüzünde 1’er mm sağlam kemiğin kalması.

6- Vida tutuculu üstyapıların sunduğu avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

a) Estetik
b) Doğal dişlerle bağlantı yapılamaması
c) Kolay laboratuar işlemleri
d) Kolayca çıkarılabilmeleri


7- Doğal diş ile implantları bağlamaya yönelik en doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kullanılan implant adedini düşürmek için mümkün olan her yerde doğal diş ile implant birbirine bağlanmalıdır.
b) İmplantları doğal dişler ile birbirine bağlamak kesinlikle sakıncalıdır.
c) Mümkün olduğunca kaçınılmalıdır ancak bazı şartlarda iyi planlamalar yapılabilirse kullanılabilir.
d) Özellikle periodontal nedenlerle mobilite kazanmış dişler varsa bunların stabilizasyonu için implantlar doğal dişler ile bağlanmalıdır.


8- İmplant destekli üstyapılarda kanat uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki varsayımlardan hangisi doğrudur?

a) Hiçbir limit olmadan her zaman yapılabilir.
b) Kanatlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı ve yapmak gerekirse kanat uzunluğu kısa tutulmalıdır.
c) Her şartta kesinlikle kaçınılması gereken bir uygulamadır.
d) Karşıt çenede hareketli bir protez varsa kanat uygulanabilir.


9- İmplant uygulamalarında kemik greftine ait aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur?

a) Yatay yönde kemik kazanmak
b) Kemik greftleri pek başarılı değildir.
c) Kemik greftleri mutlak membran uygulanmadan kullanılmalıdır.
d) Dikey yönde kemik kazanmak

10- Alt çenede en az kaç adet implant hareketli bir proteze destek olabilir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

11- Alt molar dişler bölgesinde yapılacak kronun doğal bir dişeti çıkış kontörü kazanabilmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

a) İmplantı derine gömmek
b) İmplant boynunun geniş çaplı seçilmesini sağlamak
c) Vidalı bir restorasyon yapmak
d) Yapılacak kronu dişeti seviyesinde geniş hazırlatmak


Cevap Anahtarı:
1.d, 2.d, 3.a, 4.d, 5.d, 6.d, 7.c, 8.b, 9.a, 10.b, 11.bYASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 3880 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam