Test 17: Gülüş Tasarımı
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan ve Doç. Dr. Burçin Vanlıoğlu'nun "Gülüş Tasarımı" konusunda hazırladığı testte 12 soru yer alıyor.
25.12.2013 11:18
Test-17-Gulus-Tasarimi

1- Aşağıdakilerden hangisi gülüş dizaynının dental komponentlerinden değildir?

a- Diş boyutları

b-Zenith noktası

c- İnsizal embrasür

d- İnterdental embrasür

e- Aksiyal eğimler

 

2- Aşağıdakilerden hangisi dişlerin görünme miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a- Dudak uzunluğu

b- Orta hat

c- Yaş

d- Irk

e- Cinsiyet

 

3- Bukkal koridor miktarını etkileyen faktörler hangileridir?

I- Gülüş genişliği ve maksiller ark

II- Fasial kasların tonusu

III- Üst premolarların labial yüzlerinin pozisyonu

IV- Kaninlerin prominantlığı

V- Anterior ve premolarlar arasındaki uyum

a- I,II

b- I,III,IV

c- I,II,IV,V

d- I,II,III,V

e- Hepsi

 

4- Yanlış olan ifadeyi seçiniz.

a- Maksiller santral dişlerin apeksi, çoğunlukla dişlerin uzun aksının distalinde konumlanır.

b- Laterallerin gingival sınırı dişin uzun aksında konumlanmıştır.

c- Üst kaninlerin diş eti sınırı santrallerle aynı seviyededir

d- Üst kaninlerin diş eti sınırı laterallerden daha yukarıdadır

e- Kaninlerin gingival konturu laterallerden daha aşağıda seyreder.

 

5- Yanlış olanı işaretleyiniz.

a- İdeali olarak üst kesici kenarların alt dudağa paralel olarak seyretmeli, dudakla hafif bir temasta / hafifçe ayrılmış olmalıdır.

b- Maksiller anterior dişlerin morfolojisi daire, kare ve üçgen olmak üzere üç temel şeklin birleşiminden oluşur.

c- Üst santral diş genişlik/uzunluk oranı 0,75 ile 0,8 arasında olmalıdır,

d- Üst santraller arasındaki kontak diş boyutunun %70’i olmalıdır

e- Üst lateraller arasındaki kontak diş boyutunun %40’ı olmalıdır

 

6- Dişlerin temas noktası ve interproksimal kemik kresti arası mesafenin kaç milimetre olduğu durumda gingival emrasürlerin tamamıyla interdental papil tarafından doldurulacağı düşünülebilir?

a- 5 mm

b- 6 mm

c- 7 mm

d- 8 mm

e- 9 mm

 

7- Anterior bölgede genellikle uygulanması estetik açıdan tavsiye edilmeyen pontik dizaynı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ovoit

b- Ridge-lap

c- Saddle

d- Hijyenik

e- Modifiye ridge-lap

 

8- Dental orta hat ile fasiyal orta hat arasında fark olduğu durumlarda kaç milimetreye kadar estetik olarak kabul edilebilir?

a- 4

b- 5

c- 6

d- 7

e- 8

 

9- Aşağıdakilerden hangisi sosyal gülüşün değerlendirilmesinde kullanılan ölçümlerden değildir?

a- Frontal

b- Oblik

c- Sagital

d- Zaman

e- Muskular

 

10- Yanlış olan ifadeyi seçiniz.

a- Gülüş formasyonunu kaydederken sosyal gülüş ile spontan gülme arasındaki farkı anlayarak kaydetmek önemlidir

b- Gülüşün değerlendirilmesinde statik ve dinamik kayıtlar alınır.

c- Commissura gülüşü, ağız köşelerinin zigomaticus major tarafından yukarı kıvrıldığı gülüştür. Buna Mona Lisa gülüşü de denir.

d- Cuspid gülüşte ağız köşeleri yukarı kıvrılmaz, üst dudak yukarı eleve olur.

e- Yaşlanmaya bağlı olarak üst keser görünme miktarı artar.

 

11- Yanlış olan ifadeyi seçiniz.

a- Dişin rengi yüzey topografisinden etkilenir.

b- Tam seramik sistemlerdeki gelişmeler ile yüksek estetik kaliteye sahip restorasyonlar uygulanabilmektedir

c- Diş rengini belirlemede sadece minenin rengi değerlendirilir. Seçilen diş rengini laboratuvara aktarabilmek için renk şemalarından faydalanılır. 

d- Renk konusunda teknisyenle iletişimde fotoğraflar iyi birer yardımcıdır.

e- Skalaların yanı sıra klinik renk ölçüm cihazlarından da yararlanılabilir

 

12- Fasiyal estetik referans diyagramı içerisinde olmayan çizgi hangisidir?

a- Servikal çizgi

b- Diş aksları

c- Kontak noktaları çizgisi

d- İnsizal çizgi

e- Papiller çizgi

 

 

Cevaplar: 1-d, 2-b, 3-e, 4-e, 5-d, 6-a, 7-d, 8-a, 9-e, 10-e, 11-c, 12-b

 

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 2339 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam