Test 16: Koruyucu Diş Hekimliği
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Seda Özturan'ın "Koruyucu Diş Hekimliği" konusunda hazırladığı testte 12 soru yer alıyor.
03.07.2013 17:05
Test-16-Koruyucu-Dis-Hekimligi
1.

I. Çıkarılan doku %10’luk formaline konularak incelemeye gönderilir.
II. Doku örneği, likit nitrojen içinde dondurulur ve kesit alınarak incelenir.
III. Yapılan cerrahi tedavinin seyrini etkileyen bir inceleme yöntemi değildir.
IV. İncelenen dokudaki “cerrahi sınır” olarak belirtilen alanlarda kanser hücresine rastlanmamışsa bölge kapatılır.
Dondurulmuş kesit biyopsisi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A)    Yalnız III
B)    II ve IV
C)    Yalnız I
D)    I ve III
E)    I, II ve IV
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kanama diyatezi olan bir hastada oral cerrahi işlem sırasında/sonrasında koagülasyon sağlamak amacıyla kullanılmaz?
A) Aminokaproik asit
B) Rezorbe olan jelatin sünger
C) Traneksamik asit
D) Plazmin
E) Okside selüloz


3. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi ağız kuruluğuna neden olmaz?
A) Amfetaminler
B) Trisiklik antidepresanlar
C) Atropin
D) Diüretikler
E) Amoksisilin


4. Gingivitisin başlangıç safhasında predominant hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
A) B cell
B) T cell
C) PMN
D) Plazma hücreleri
E) Nötrofiller


5. “Butressing bone formation” aşağıdaki hangi durumda görülür?
A) Okluzal travma
B) Periodontal apse
C) Gingival apse
D) Food impaction
E) Pericoronitis


6. Okul öncesi çocuklarda sıklıkla görülen akut gingival hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut herpetik gingivostomatitis
B) ANUG
C) Aftöz stomatitis
D) Vit B eksikliği
E) Desquamatif gingivitis


7. Gingival sulkuler sıvıda tespit edilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asprin
B) Tetrasiklin
C) Ampicilline
D) Nifedipine
E) Cyclosporine


8. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis tarafından innerve edilmez?
A) M. mylohyoideus
B) M. digastricus venter anterior
C) M. masseter
D) M. buccinator
E) M. tensor veli palatini


9. Aşağıdakilerden hangisi sitoplazmik proteinlerin denatürasyonu ile oluşan nekroz şeklidir?
A) Koagülayon nekrozu
B) Likefaksiyon nekrozu
C) Kazeifikasyon nekrozu
D) Yağ nekrozu
E) Fibrinoid nekroz


10. Akut inflamasyonda nötrofiller üzerindeki reseptörlerine bağlanarak nötrofillerin zedelenme alanına göçünde rol oynayan sitokin hangisidir?
A) IL-1
B) IL-2
C) IL-4
D) IL-8
E) IL-10

11. Otuz beş yaşındaki bir hastanın bukkal mukozasında dağınık yerleşimli ortalama 1 cm civarında beyaz renkli dantelimsi lezyonlar mevcuttur. Hasta bu lezyonlarının yaklaşık bir yıl süredir var olduğunu söylemektedir. Hastada bu bulguya ek olarak her iki kol fleksör yüzeyinde pruritik mor papüllerin olduğu gözlenmiştir. Deri lezyonlarından yapılan biyopside bazal keratinenositlerde dejenerasyon, dermoepidermal bileşkede band şeklinde lenfositik infiltrasyon saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lupus vulgaris
B) Lupus eritamozis
C) Pemfigus vulgarif
D) Liken planus
E) Muköz membran pemfigoid


12. Aspirinin farmakolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Siklooksijenaz enzimini irreversibl inhibe eder.
B) Analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkinlik gösterir.
C) Düşük dozlarda antiagregan etki için kullanılır.
D) Zehirlenmesinde ilk bulgu tinnitustur.
E) Yüksek dozunun tedavisinde N-asetilsistein kullanılır.

Cevap Anahtarı:
1 B
2 D
3 E
4 C
5 A
6 A
7 B
8 D
9 A
10 D
11 D
12 E


YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 2551 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam