Test 11: Pedodonti (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Işın Ulukapı
05.02.2008 11:10

1. Aşağıdakilerden hangisi HIV’nin bulaşma yollarından değildir?

   

    a) Enfekte kan ve kan ürünleri

    b) Anneden bebeğe perinatal (vertikal) geçiş

    c) Kan içermeyen tükürük

    d) Cinsel ilişki

    e) Enfekte iğneler

 

2. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ile enfekte olgularda oral candida enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz?

 

    a)  nystatin

    b) clotrimazole

    c) ketoconazole

    d) fluconazole

    e) acyclovir

 

3. Aşağıdakilerden hangisi HIV ile enfekte olgularda görülen viral lezyonlardan değildir?

 

   a) varicella zoster

   b) herpes zoster

   c) cytomegalovirüs

   d) rota virüs

   e) human papillomavirus

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi AIDS hastalarında Anitiretroviral tedavinin yan etkilerinden değildir?

 

   a) ateş

   b) bulantı

   c) bitkinlik

   d) anemi

   e) lökopeni

 

5. Aşağıdaki HIV ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

    a) HIVenfeksiyonunun en önemli özelliği CD4+T hücrelerinin sayısında progresif artmaya neden olmasıdır.

    b) Mukokütanöz kandidiazis, AIDS’ li hastaların yaygın bir bulgusudur

    c) HIV enfekte annelerden doğan bebekler, annenin antikorlarını almış olarak doğmaktadırlar

    d) HIV ile enfekte olgularda hastalığın ilerleyişini önlemek ve uzun süreli hayatta kalımı sağlamak için antiretroviral tedavi gerekmektedir

    e) Hastalığın serolojik tanısında fleuresan antikor testi ve daha yaygın olarak “enzyme- linked immuno-sorbent assay” (ELİSA) testi kullanılmaktadır

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi HIV ile enfekte olgularda uygulanan antiretroviral tedavinin etkilerindendir?

 

    a) HIV RNA’ sı değerini artırmak

    b) CD4 sayısını artırmak

    c) hastaların ölümünü kolaylaştırmak

    d) bulantı, bitkinlik, diare, anemi ya da lökopeni gibi yan etkilere ortadan kaldırmak

    e)  AIDS bağlantılı hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamak

 

7. Parotis bezi büyümesi görülen HIV olgularında aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi uygulanmaz?

 

    a) antibiyotikler

    b) analjezikler

    c) anti-enflamatuar ilaçlar

    d) steroidler

    e) antihistaminikler

 

8. AIDS e ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

    a) AIDS’de en sık menenjit etkeni C.neoformansdır

    b) P.carinii pnömonüsü görülür

    c) CMV retinitinde zidovidine (AZT) kullanılır

    d) AIDS’de en sık SSS kitlesi serebral toxoplazmozisdir

    e) Bronş candidiazisi görülebilir

 

9. HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan AZT HIV ile enfekte olmuş hücreleri hangi mekanizmayla etkiler?


   a) ATP sentezini engelleyerek
     b) RNA nın işlenmesini engelleyerek
     c) RNA polimeraz II enzimini inhibe ederek
     d) Revers transkriptaz enzimini inhibe ederek
     e) Proteaz enzimini inhibe ederek

 

10. AIDS’ te tanı  da kullanılan“enzyme- linked immuno-sorbent assay” (ELİSA) testi’ ni doğrulayabilmek için aşağıdaki testlerden hangisi uygulanır?

 

     a) karaciğer serolojisi

     b) periferik yayma

     c) pozitron emülsiyon tomografisi

     d) Western blot testi

     e) D-Dimer

 

    

 

Cevaplar: 1 c, 2 e, 3 d, 4 a, 5 a, 6 b, 7 e, 8 c, 9 d, 10 d

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 3593 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam