Test 10: Ağız-Diş-Çene Hastalıkları (1)
Hazırlayan: Prof. Dr. Hakkı Tanyeri
05.02.2008 14:49

1.       Aşağıdaki lezyonlardan hangisi premalign lezyonlar sınıfına girer?

a)Radiküler Kist

b)Dev Hücreli Reperatif Granülom

c)Oral Liken Planus

d)Mukosel

 

2.       Oral kavite kanserlerinin sık lokalize oldukları bölge aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yanak

b)Damak

c)Dil

d)Vestibül Sulcus

 

3.       Aşağıdakilerden hangisi oral kanserin etyolojik faktörlerinden değildir?

a)Sigara

b)Sakız Çiğnemek

c)Mekanik Kronik Travma

d)Alkol

 

4.       Aşağıdakileden hangisi oral kanser tanı metodlarından biri değildir?

a)Oskültasyon

b)İnspeksiyon

c)Toluidin-mavisi ile boyama

d)Biyopsi

 

5.       Aşağıdakileden hangisi oral kanser tedavi seçeneklerinden biri değildir?

a)Cerrahi

b)Lazerle Biyostimulasyon

c)Radyoterapi

d)Brakiterapi

 

6.       Aşağıdakileden hangisi radyoterapi sırasında ve sonrasında görülen komplikasyonlardan biri değildir?

a)Mukozit

            b)Kserestomi

c)Epulis Fissuratum

d)Kandidiyazis

 

7.       Oral kavitede en çok rastlanan kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Skumaz Hücreli Karsinom

b)Epidermoid Karsinom

c)Bazal Hücreli Karsinom

d)Melanom

 

8.       Aşağıdakileden hangisi veya hangileri oral kanserler için doğru değildir?

I)Oral kavite kanserleri sıklıkla orta yaş üzerindeki erkeklerde görülür

II)Kötü ağız hijyeni, sigara ve alkol tüketimi etyolojik faktörler arasındadır

III)Sıklıkla gingiva tutulumu gösterir

IV)Çoğunlukla erken evreli lezyonlar asemptomatiktir

 

a)I     b)Yalnız III  c)Hepsi   d) II-III

 

9.       Aşağıdakilerden hangisi radyoterapi gören oral kanser hastalarına verilecek önerilerden biri olamaz?

a)      Yapay tükürük kullanımı

b)      Profilaktik antifungal ajanlar

c)       Topikal anestezikler

d)      Alkol içerikli gargara kullanımı

 

10.   Baş-boyun bölgesinden radyoterapi almış hastalarda yapılacak dental cerrahi girişimler için aşağıdaki prensiplerden hangisine uyulmalıdır?

            1)Diş çekimi için en az 6 ay beklenmelidir.

            2)Antibiyotik profilaksisi altında çalışılmalıdır

            3) Osteoradyonekroz  gelişebilme riskine karşı atravmatik çekim yapılmalıdır

            4) Yara kenarlarına dikiş atılmalıdır

                

       a)Yalnız I      b)II-IIII     c)IV    d)Hepsi

 

 

Cevaplar: 1c, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9d, 10d

YASAL UYARI: Bu yazı/haber/makalenin bütün yayın ve çoğaltma hakları VESTİYER YAYIN GRUBU'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.
Bu haber 4193 farklı kişi tarafından okundu
Reklam
Reklam
Reklam