Dr. Mahmut Demirkan

Bir Muayenehane Sadece Hekimlik Bilgilerimizle Başarılı Yönetilebilir mi?

Mezun olduğumuzda bizlere verilen hekimlik unvanı ile sahip olacağımız işletmelerde ileride bizleri nelerin beklediğinden habersiz büyük heyecan ve umutlarla meslek hayatına atıldık. İlk olarak muhasebeci arkadaşlar ve vergi daireleri ile tanıştık. Ardından kendimizin ve yanımızıda çalıştırdığımız sekreterimizin sosyal güvenliği için S.G.K. kelimelerini her ay ezberlemek zorunda kaldık. Alışveriş yaptığımız firmalar ve onlara olan borç senetleri, gelir gider tablolarımız, bilançolarımız...
14.04.2012 12:01
Zaman değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bizler şimdiden başlayarak stratejik hareket edemezsek sahip olduğumuz muayenehane ve kliniklerimizi de işletemeyerek kapatmak zorunda kalabiliriz. Ya da birçok meslektaşımızın muayenehaneciliği gibi; günü kurtarma çabaları içinde olan ve hiçbir zaman ekonomik özgürlüğü olamayacak işletmelere sahip oluruz.

Mezun olduğumuzda bizlere verilen hekimlik unvanı ile sahip olacağımız işletmelerde ileride bizleri nelerin beklediğinden habersiz büyük heyecan ve umutlarla meslek hayatına atıldık. İlk olarak muhasebeci arkadaşlar ve vergi daireleri ile tanıştık. Ardından kendimizin ve yanımızıda çalıştırdığımız sekreterimizin sosyal güvenliği için S.G.K. kelimelerini her ay ezberlemek zorunda kaldık. Alışveriş yaptığımız firmalar ve onlara olan borç senetleri, gelir gider tablolarımız, bilançolarımız ve kâr zarar dengesi, işvereni olduğumuz sekreter, çalıştığımız laboratuar, muhasebecimizin bize anlatmaya çalıştığı ama bizim anlamadığımız bir sürü vergiler ki özellikle kira stopajı gibi bize yabancı olan konularla iç içe girdik.

Muayenehanede hastalarımızdan bir üye porselen için kaç lira istemeliğimin hesabını bilemeden, yani maliyet hesabı yapmadan günün koşullarına göre şekillendirdiğimiz, önceleri yüksek sunduğumuz fiyatlarımızı yıllar içinde nasıl da gerilere çekmek zorunda kaldık.

Çalıştığımız depolar ve laboratuarlar yıllar içinde sermaye güçlerini ve büyümelerini arttırırken bizlerin nasılda fakirleştiğini görmek üzücü değil mi? Peki nerde hata yapıyorduk ya da neyi yanlış yapıyorduk da fakirleşiyorduk.

Bütün bunları her meslektaşımızın tek başına deneyerek öğrenmesi ve önlemlerini alması için yıllarını harcaması gerekiyordu.

Hepimiz okulumuzdan mezun olduğumuzda bir hizmet işletmesi olan muayenehanelerimizde hizmet sunumu ve o işletmenin karlı ve mükemmel işletilebilmesi için tam bilgi sahibi olmadan ülkemizin istikrarsız ekonomik koşullarında sahipsiz birer kurban haline dönüştük.

Ne muhasebe, ne toplam kalite yönetimi, ne insan kaynakları yönetimi, ne malzeme yönetimi, ne de finansman bilgileri bizlere verilmemişti. Usta çırak deneme yanılma yöntemleriyle; ağabey ve ablalarımızın tecrübeleri ile yol alacaktık, ya da kendi başımıza hastalarımız ne yapmamız veya yapmamamız gerektiğini bizlere öğretecekti. Sistemin bizi aslında hizmet sektörünün en önemli parçası olan Sağlık Kurumları İşletmeciliğine hazırlaması gerekmez miydi? Bunun sistemli ve kurumsal olarak her diş hekimine verilmesi gereken bir kavram olması gerekmiyor muydu?

Bizler hekimliği, ileride meslek hayatımızda nelerle karşılaşabileceğimizi bilen saygıdeğer hocalarımızdan öğrenmiştik. Geldiğimiz şu noktada sistem sorunları ve eksiklikleri, kolektif tavır noksanlıkları ve geri bildirimlerin işe yaramaması dahası sizlerin de ekleyeceği birçok sorunlar sebebiyle, günü kurtarma çabalarına dönüşen kördüğüm.

Hekim olarak saygınlığımızı yıllar içinde yitiriyoruz. Aslında ekonomik anlamda gelişmemiz gerekirken bizler yıllar içinde fakirleşiyoruz, başarısızlaşıyoruz. Aldığımız eğitimle bizlerin ve ailelerimizin desteğiyle dahi; olmamız gereken ekonomik düzeyde olmayışımızın sebepleri nelerdir acaba?

BİRLİKTE DÜŞÜNELİM Mİ?

Muayenehanemizi başarılı bir şekilde yönetebilmek için neleri bilmeden mezun olmuşuz.

Bir bakalım:

Ne yazık ki; sosyoekonomik eksikliklerden ötürü; muayenehanede bizden hastalığı veya tedavisinden daha çok bu tedavinin ne kadara mal olacağını sorgulayacak bir toplumla karşılaşacağımızı bilmeden…

Girişimciliğin ne demek olduğunu kavramadan gerçek işletme sahibi olunamayacağını bilmeden…

Muhasebe, finansman yönetimi, maliyet analizi, gelir gider tablosu ve kâr zarar arasındaki minimum ilişki düzeylerini bilmeden…

Yaklaşık her diş hekiminin en az bir sekreterinin olduğunu düşünerek ki; o da insan kaynakları yönetimi ve özlük hakları yani S.G.K ‘yı bilmeden…

Tanıtım ve müşteri ilişkileri yönetiminden habersiz bir işletmenin başarılı yönetilebilmesi için
gerekli olanları bilmeden…

Laboratuar ilişkileri ve kullandığımız malzemelerin stok kontrolünü ve yönetimini bilmeden…

Artık zaman değişmiştir ve bizlerin stratejik planları olmadan hekimlik bilgilerimiz eksiksiz dahi olsa girişimciliğimizin hüsrana uğrayabileceğini bilmeliyiz. Mezun olan her diş hekiminin muayene açma niyeti varsa önce başarılı işletmenin kurallarını bilmesi veya öğrenmesi gereklidir.

Kendimize birer model bularak yola çıkmalıyız. Ya da bu işi profesyonellerden öğrenmeliyiz. Amerika ve Kanada da diş hekimleri başarılı bir işletme sahibi olabilmek adına kurslara katılmakta ya da bizzat kendileri işletme yüksek lisansı yapmaktadır. Edindikleri bilgilerle başarılı sağlık kurumları işletmeciliği ortaya çıkmaktadır.

İleride ülkemizde de bu alanda başarılı meslektaşlarımızın katkılarıyla Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıflarına gelen meslek adaylarına sağlık kurumları işletmeciliği dersleri verileceğini umut etmekteyim.

Başarılı bir muayenehane yönetiminin sadece hekimlik bilgileriyle yürütemeyeceğini, yıların tecrübesine sahip büyüklerimizden ya da acı kişisel tecrübelerden öğrenmekteyiz. Kimimiz muayenehanesini fizibilite(yapılabilirlik) olmadan dikkatli araştırmalar yapmadan hemen memleketine ya da iş yapabileceğini sandığı bir semte açmaya karar veriyor.

Profesyonel yardım almadan işletme sahibi olan arkadaşlarımız bu hatalarını yıllar içinde fark ediyorlar. Kimileri tek başına bir işletmeyi devam ettiremeyeceğini fark ediyor ve o güzelim idealleri ile hayallerini süsleyen muayenehanesini mesleki ümitlerini kaybetmiş biçimde kapatıyor ve malzemelerini de saklıyor belki ileride bir deneme şansım daha olur düşüncesiyle. Ya da inatla ayakta kalmaya devam ediyor ve günü kurtaran işletme yönetimi ile geleceğe umutsuz ama bir muayenehane sahibi olarak devam ediyor.

Meslektaşlarımızın neyi nerede yanlış yaptıklarını anlaması belki de yıllarına mal oluyor belki de hiç anlamadan bu iş bitiyor. Bir ticari işletmenin başarılı olabilmesi adına birçok üniversitede bu alanda eğitim veren bölümler mevcuttur ve birçok işletme fakültesi vardır. Bizim işletmelerimizde bir hizmet işletmesi olduğuna göre neden onların temel işletme kurallarını örnek almayalım ki? İşte bu yüzden bizler temel işletme kurallarını ve hatta sağlık işletmelerinde uygulanan sistemleri bilir ve bunları akıllı bir şekilde muayenehanelerimizde hayata geçirirsek başarımız tesadüflere kalmaz.

Temel öğrenilmesi gereken; hekimliğimizi ve etik kurallarımızı unutmadan bir sağlık işletmesini başarılı şekilde yönetebilmektir. Kendimize model oluşturabilecek işletmeleri izleyip temel işletme bilgilerini de bunların üzerine koyarsak yani “Amerika’yı yeniden keşfetmeye” kalkışmazsak başarı bizimle beraber olacaktır. Muayenehane işletmeciliği hakkında umarım bir farkındalığı hep birlikte yakalamış olduk.

mahmutdemirkan@gmail.com

 


3081

Dişhekimliği Dergisi'nin yeni formatını nasıl buldunuz?