Dentiss Logo

2016 Yılı 3. Dönem Kurası İlanı SB Tarafından Yayınlandı

2016 Yılı 3. Dönem, İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası İlanı SB Tarafından Yayınlandı. Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.
06.06.2016       16.54.44
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Yılı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

• Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.
• Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecekler. Adaylar evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecek. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacak. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine ait olacak.Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhal yerlerden en fazla on (10) tercihte bulunabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirilecek.

İlan metni ve ayrıntılı bilgi.

Dişhekimi ve Uzman Dişhekimi Münhal Yerler Listesi.

Kaynak: tdb.org.tr
 

Reklam
Reklam

Yorum Ekle
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 1989-2021. Tüm Hakları Saklıdır.