Yayınlar » Makaleler

13.05.2016 / Yayınlar / Makaleler
Dis-Hekimi-Botoks-ve-Enjektabl-Dolgular
Diş hekimliği okullarının ilk yılından itibaren, morfoloji, el / göz koordinasyonu ve el becerisi eğitimi verilmekte ve ciddi olarak değerlendirilmektedir. Doktorların büyük çoğunluğunda el becerisine yönelik herhangi bir beceri değerlendirmesi yapılmamakta ya da bununla ilgili bir pratik bulunmamaktadır.
28.12.2010 / Yayınlar / Makaleler
Uluslararasi-Dental-Fotograf-Standartlari
Fotoğraf ilk ortaya çıktığından bu yana teknolojinin hızlı gelişmesine ayak uydurarak emekleme devresini çok hızlı aşmış ve günümüzün dijital dünyasında hak ettiği konuma yerleşmiştir. Artık sanatın, bilimin ve gündelik yaşantının vazgeçilmez bir unsuru olan fotoğraf herkesin ulaşabileceği bir konumdadır.
12.05.2010 / Yayınlar / Makaleler
Dishekimliginde-Uzmanlik

Edinburgh Bildirisinde “Tıp eğitiminin amacı, bütün toplumun sağlığını yükseltecek hekimler yetiştirmektir” şeklinde ifade edilmektedir. Tıp eğitimi, mesleki bilgi ve klinik beceri yanında, hekimlik kimliğine uygun rol ve değerlerin de benimsetildiği, usta-çırak ilişkisinin de yer aldığı uzun ve formal bir eğitimdir.

23.02.2010 / Yayınlar / Makaleler
Benign-Masseter-Hipertrofisi-Tedavisinde-Botox-Kullanimi

Doç. Dr. Zekai Yaman, benign masseter kas hipertrofisi tedavisinde Botulinum Toksin Tip A kullanımını klinik örnekler üzerinde anlatıyor. Benign masseter kas hipertrofisi (BMH) masseter kasın bilateral olarak ağrısız şişliği ile karakterizedir.  İlk olarak 1880 yılında Legg tarafından tanımlanan BMH'nin etiyolojisinde başlıca organik ve nonorganik etkenler öne sürülmüştür (Iizuka, 1992).

04.02.2010 / Yayınlar / Makaleler
Dishekimliginde-Botulinum-Toksinlerinin-Kullanimi
Botoks tıpta ve dişhekimliğinde nöromüsküler aktiviteyi belirli süreler bloke ederek çeşitli endikasyonlarda tedavi ya da kozmetik amaçlar ile kullanılan ve Clostridium Botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. Botoks (BTX) adı “botulinum” ve “toksin” sözcüklerinin ilk hecelerinden türetilmiştir. BTX nöromüsküler snapsta asetilkolin salımını belirli bir süre engelleyip reversibl paralizi ile etkisini gösterir.
26.01.2010 / Yayınlar / Makaleler
Fasiyal-genclestirmede-botulinum-toksin-botoks-uygulamalari
Dr Bob Khanna kozmetik ve rekonstrüktif dişhekimidir. Ascot, Harley St ve Manchester’de klinikler yürütmekte ve estetik dişhekimliği, implant cerrahisi ve kemik rejenerasyon prosedürlerinden tüm ağız rehabilitasyonlarına kadar geniş bir yelpazede tedavilerini yürütmektedir. İngiltere’de 10 yıl önce Botox ve dermal dolduruculardan faydalanarak fasiyal estetik prosedürlerine giren ilk diş hekimi olmuştur.
26.01.2010 / Yayınlar / Makaleler
Periodontal-hastaliklarda-enfeksiyon-kontrolu-Hangi-sistemik-antibiyotik-nicin-ve-ne-zaman
Periodontal hastalıklar, dişeti kenarındaki veya altında yer alan biyofilm halindeki mikroorganizmaların neden olduğu yaygın görülen mikrobiyal enfeksiyonlardır. Gingivitisin aksine periodontitis, kök yüzeyi boyunca bağlantı epitelinin göçü ve periodontal ligament ile alveol kemiğinin ilerleyen yıkımı ile karekterizedir. Cerrahisiz periodontal tedavi kapsamında uygulanan subgingival diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi (SRP) işlemleri periodontal tedavinin başarısında temeldir.
14.01.2010 / Yayınlar / Makaleler
Sistemik-Fluorid-Nedir-
Fluor, tüm kimyasal elementler içinde elektronegativitesi en yüksek olanıdır. Hiçbir kimyasal madde fluoru bileşiğinden serbest hale getiremez. Bu nedenle fluor doğada serbest bulunmaz, “fluorid” şeklinde bileşik olarak bulunur ve bilimsel metodlarla izole etmek son derece zordur. Bu nedenle fluor yerine fluorid olarak isimlendirilmektetir. Fluorid camda, silikonda saklanamaz. Demir-Çelik, kimya, seramik ve cam sanayinin önemli hammaddesidir.
14.01.2010 / Yayınlar / Makaleler
Oral-cerrahi-girisimlerden-once-antibiotik-profilaksisinin-uygulanmasi
Antibiyotik;  mikroorganizmaların üremesini engelleyen veya tahrip eden, genellikle mikroorganizmalar ya da bitkiler tarafından üretilen, streptomisin, penisilin gibi kimyasal maddelerdir(20). Profilaksi, eski Yunanca'da önlem almayı artırmak, hastalıgı önlemek için harekete geçmek anlamına gelir(8,17). Profilaktik antibiyotik kullanımı, gösterilen ya da düşünülen enfeksiyon olmadan enfeksiyon oluşumunu önlemeye yönelik antibiyotik kullanımıdır.
16.12.2009 / Yayınlar / Makaleler
Dishekimlerinin-Kullandigi-Topikal-Fluorid-Uygulamalari

Çürükten korunmada Fluoridler dişhekimlerinin en büyük yardımcısı olduğu kabul edilir. 1940’lı yıllarda başlayan ve yapılan çeşitli çalışmalarla desteklenen fluoridin sistemik kullanımı 1970’li yıllardan itibaren asıl etkinin diş minesine direkt uygulanan fluorid ile olduğu anlaşılmasıyla birlikte topikal uygulamalar şeklinde değişmiştir.

26.10.2009 / Yayınlar / Makaleler
S-sistemi-teknigi

Webster Sözlüğü’nde sistem kelimesi, birlikte bir sonuca ulaşan bir dizi etkinlik veya yöntem olarak tanımlanır. Örneğin; sindirim sistemi, güneş sistemi, hükümet sistemi, System “B” gibi.. Aynı şekilde “S” sistemi de sadece thermo-plastize gutta-perkanın enjeksiyonunu anlatmaz, daha ziyade başarı beklentisini yükseltmek adına tüm kanal sisteminin üç boyutlu tıkanmasını maksimize etmek için özel bir protokolü anlatır.

14.10.2009 / Yayınlar / Makaleler
Protez-Adezivleri
Protez adezivleri protezin oral mukozaya yapışması için kullanılan materyallerdir. Protez adezivleri, son yıllarda piyasaya çıkan ürünlerin çeşitliliğinin ve reklamların artması ile hareketli protez kullanan hastalarda  merak uyandırmaktadır. Diş hekimleri,  bu ürünler hakkında bilgi edinmek isteyen hastalar için avantajları, dezavantajları ve kullanım alanları hakkında eğitilmeli ve hangi hastada bu ürünleri kullanacağının ayrımını yapabilmelidir.
15.07.2009 / Yayınlar / Makaleler
Enstumentasyon-Tekniklerinin-Degerlendirilmesi

Endodontik rotary eğelerin sürekli olarak geliştirilmesi  ile birlikte kullanımları için önerilen tekniklerde hızla artacak gibi görünmektedir. İstenen kanal şekli hemen hemen her tip enstrümanla sağlanabilecek olsa da,savunucularının bu şeklin sağlanması için birbirinden farklı ve bazen çelişkili yaklaşımlarda bulunması karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Bu durumda şu soru akla gelebilir, ‘Hepsi haklı olabilir mi?’

16.06.2009 / Yayınlar / Makaleler
Kron-Kok-Kirigina-Sahip-On-Dislerin-Disiplinler-Arasi-Yaklasimla-Tedavisi-Olgu-Raporu
Dişeti sınırında bulunan veya alveoler kretin altına uzanan diş kırıklarının restorasyonu kapsamlı bir tedavi planı gerektirmektedir. Kalan kök parçasının daimi restorasyonu desteklemeye yeterli olacağı düşünülüyorsa endodontik tedavi sonrası ortodontik kuvvetle dişin sürdürülmesi uygun olabilir. Bu tip dişlerin sürdürülmesi, kırık hattını epitel ataçmanın üzerine taşıyacağı için kuron kenarları uygun şekilde hazırlanabilir.
08.06.2009 / Yayınlar / Makaleler
Maksillofasiyal-Defektlerde-CADCAM-Uygulamalari

Yüz bölgesini ilgilendiren defektler doğumsal veya kazanılmış defektler olabilirler(1). Bu defektler bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkiler(2). Defektler cerrahi teknikler ile kapatılabilir fakat onkolojik defektlerin geri dönüşümlü olma riski, doku uyumsuzluğu gibi sebeplerden dolayı protetik tedavi yöntemi başvurulan bir yöntemdir(1). Maksillofasiyal defektlerin protetik olarak tedavisi bazı zorlukları beraberinde getirmektedir.

04.06.2009 / Yayınlar / Makaleler
Yer-tutucular-ve-Hasta-Memnuniyeti-Uzerine-Bir-Calisma

Süt azılarının erken kaybıyla oluşan boşluğun komşu dişler tarafından kapanmasını önleyen apareylerdir. Çalışmanın amacı yer tutucu endikasyonu konulan ve çeşitli tipte yer tutucu uygulanan çocuk hastalarda hasta memnuniyetinin değerelndirilmesidir. İstanbul üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Pedodonti anabilim Dalı kliniklerine başvuran yaşları 8–10 arasında değişen, 15 hasta hazırlanan bir anket formu doğrultusunda ebeveynlerin de yardımıyla sorgulanmıştır.

29.05.2009 / Yayınlar / Makaleler
Tork-limitli-doner-sistemlerin-karsilastirilmasi

Bu çalışmanın amacı endodontide kullanılan farklı tork kontrollü motorların ve başlıkların tork limitasyonlarının doğruluğunu karşılaştırmak ve incelemektir. Bu konu üzerine önceki tartışmalı sonuçlardan yola çıkarak yeni, klinik olarak geliştirilmiş, kesme tork değerlerini ölçmek için bir deney düzeneği oluşturulmuştur. Çekilmiş bir premoların karşılaştırmalı ölçümleri bu deney düzeneğinin klinik yeterliliğini onaylamıştır. 300 rpm dönme hızında beş tekrarlanan ölçümle sekiz motor ve iki başlık test edilmiştir.

18.05.2009 / Yayınlar / Makaleler
MTA’-dan-once-ne-biliyorduk
Ekspoze pulpanın canlılığının sağlanmasından başka diş hekimliğinde hiçbir konu hakkında bu kadar yazılıp tartışılmamıştır. Her şey hatta İngiliz serçelerinin diskilari bile denenmiştir. Yüzyılın başlarında, exstirpasyonu önlemek için ve pulpanın vitalitesini korumak için yapılan hiçbir girişim açıklayıcı değildir çünkü uygun endodontik tedaviyi gerçekleştirmenin yolu yoktur ve pulpa kaplamasından sonra başarı oranı pulpektomi yada kanal tedavisine kıyasla daha yüksekti.
18.03.2009 / Yayınlar / Makaleler
Tukuruk-bezleri
Tükürük; tükürük bezleri tarafından üretilen kompleks bir sıvıdır. Oral kavite, dişleri ve mukozayı örten tükürük sıvısının %99’u su, geri kalan %1’i inorganik ve organik maddelerden oluşmaktadır. Tükürük sıvısı; yağlama ve koruma, tamponlama ve temizleme, diş bütünlüğünün korunması, antibakterial aktivite, tat alma ve sindirim fonksiyonları ile ağız sağlığının devamlılığını sağlar. Tükürük salgılanmasındaki yetersizlik bireylerde yeme, içme ve yutkunma zorlukları, mukozal infeksiyonlar ve diş çürüklerine karşı bir yatkınlık oluşturur.
23.02.2009 / Yayınlar / Makaleler
Isyerlerimizdeki-Hasereler-ve-Ilac-Seciminde-Onemli-Notlar
Milyonlarca yıl önceden günümüze gelen haşaratlar yaşayan gerçek fosillerdir. Değişen yaşam koşullarına fevkalade uyum göstererek günümüze gelmişler. Muhtemelen bizden sonra da olacak canlılardır. Varlıkları dünyanın bazı kesimlerinde kutsal kabul edilse veya sevilen gıda olsalar da modern dünyada kabul edilemezler. Taşıdıkları enfeksiyon riskleri ile can ve ciddi iş kaybına neden olurlar. Toplum gelişmişliğinin ölçütü temizliktir.
04.02.2009 / Yayınlar / Makaleler
Obstruktif-Uyku-Apne-Sendromu
Uyku solunum bozuklukları solunum anomalileriyle veya uyku sırasında ventilasyon kalitesinde bozulmalarla karakterize bir grup rahatsızlığı kapsamaktadır. Obstruktif uyku apnesi bunlardan en sık görülenidir. Obstruktif uyku apnesi uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolu tıkanıklığı ile karakterizedir. Etyolojisinde nöromüsküler, anatomik faktörlerin yanında cinsiyet, yaş ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de rol oynar.
26.01.2009 / Yayınlar / Makaleler
Geriatrik-hastalarda-dishekimligi

Dünya sağlık örgütü (WHO) 1946 yılında sağlığın tanımını sakatlık ve hastalık olmaksızın, fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyilik hali olarak tanımlamıştır. Ağız sağlığının iyi olması ise sadece çürük ve periodontal hastalığın olmamasından ibaret değildir, genel sağlığın önemli bir parçasıdır.Ancak yaşlanmanın organizma üzerindeki etkileri arasında, ağız boşluğunda ve ağız boşluğunu çevreleyen dokularda meydana gelen değişiklikler önemli yer tutar.

19.01.2009 / Yayınlar / Makaleler
Konjenital-diseksikligi
Bir ya da daha fazla diş eksikliği, insanlarda en sık karşılaşılan gelişimsel anomali olarak tanımlanmaktadır. Bu sayısal anomalileri tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır. Bir ya da daha fazla dişin gelişimsel olarak eksik olması hipodonti, üçüncü büyük azı dişleri dışında altı ya da daha fazla dişin konjenital eksikliği ise oligodonti ya da şiddetli hipodonti; tüm dişlerin gelişimsel olarak eksik olması da anodonti olarak adlandırılmaktadır.
16.01.2009 / Yayınlar / Makaleler
Direkt-Pulpa-Kuafajinda-Lazerin-Kullanimi

Bu makalede, lazerin endodontide, özellikle direkt pulpa kuafajında kullanımından bahsedilmiş, ve Er:YAG lazer ile hastalar üzerinde yapılan çalışmalar ve de bunların sonuçları anlatılmıştır. Amacımız lazerin direkt pulpa kuafajında kalsiyum hidroksitten önce kullanıldığında pulpanın canlılığını, sadece kalsiyum hidroksit ile yapılan kuafajdan daha iyi koruduğu gözlemlemektir. Çalışmamızda 6 hastada 8 adet dişte çalışılmıştır.

12.01.2009 / Yayınlar / Makaleler
Dishekimliginde-Temel-PCR-Uygulamalari
Şubat 2001’de İnsan Genom Projesi’nin ana detayları açıklandığında (Uluslararası Konsorsiyum ve Celera Genomics) hiç şüphe yok ki tüm dünyada büyük yankı ve heyecan yarattı. Bu projenin tamamlanması demek çoğu bilim adamına göre belki de birçok hastalıkların sonu, kanser ve AIDS gibi hastalıklara yakalanmama veya yakalanmış hastalıklardan kurtulma, insan ömrünün daha uzaması ve yaşam kalitesinin artması anlamına gelmekteydi.
30.12.2008 / Yayınlar / Makaleler
Oral-cerrahiyi-komplike-hale-getiren-antikoagulan-farmakoterapi

Günümüz dişhekimliğinde tedavinin planlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli safha hastaların sistemik nedenlerle kullanmak zorunda oldukları ilaçların yapılacak tedaviye göre modifiye edilmesi ya da geçici olarak durdurulması gereksinimidir. Bir dişhekimin ilk görevi hastasının kullandığı ilaçların hasta üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini bilmek ve buna göre doğru tedavi planlamasını yapmaktır.

19.08.2008 / Yayınlar / Makaleler
Dis-Surmesi-Problemleri

Diş erüpsiyonu ile ilgili problemler natal ve neonatal dişler, prematür erüpsiyon ve diş erüpsiyonunda defektlerdir. Natal ve neonatal dişler. Doğumda ağız boşluğunda bulunan dişler natal dişlerdir; yenidoğan döneminde ortaya çıkan dişler ise neonatal dişlerdir. Natal dişlerin çoğunluğu primer mandibular kesicilerdir (şekil 1). Natal dişlerin çekilmesi sadece anne veya bebek için beslenme güçlüğüne neden oluyorsa düşünülmelidir.

06.08.2008 / Yayınlar / Makaleler
Stratejik-planlama
Dr. Parsons kaygılıydı. Üretimi bir önceki yıla oranla % 15 düşmüştü. İmplant pratiği de yakın zamana kadar o alanda çalışan sadece iki klinikten biri idi. Yılda yaklaşık 800,000-850,000 dolar kazandığı, rekabetçi olmayan ortamın keyfini sürüyordu. Herhangi bir referansa dayalı pazarlamaya ya da konsültasyona çok az prim veriyordu. Gerçekte kendisi de pratiğinde yönlendirmenin idealden az olduğunun farkında idi.
25.07.2008 / Yayınlar / Makaleler
Agiz-bakim-urunlerinin-curuk-risk-profiline-gore-uygulama-yontemleri

Bireyin çürük risk profilinin belirlenmesi, bunu takiben bireye özgü profilaksi yaklaşımı son derece önemlidir. Günümüzde birçok farklı ağız bakım ürünleri bulunmaktadır. Bireyin gereksinimine uygun ürünlerin önerilmesi gereklidir. Ağız diş sağlığı bakım ürünlerin mekanik plak kontrolü ile birlikte kullanımları esastır. Mekanik plak kontrolü günlük ağız bakımı için esas olup, ağız bakım ürünleri ile desteklenmelidir.

25.07.2008 / Yayınlar / Makaleler
Dishekimliginden-agriyi-nasil-cekip-atmali
Ağrımı durdurun! Sanırım hepimiz hayatımızda çeşitli defalar bunu söylemişizdir. Acıya dayanıklı birkaç futbolcu biliyorum ama çoğumuz kaçınmayı tercih eder. Bazen ağrı kaçınılmaz gözükür. Bazen durum bundan ibarettir ama pek çok kez ağrıyı tolere etmek zounda kalırız çünkü bu probleme henüz yeterli bir çözüm bulabilmiş değiliz.
1 2 3 »

Dişhekimliği Dergisi'nin yeni formatını nasıl buldunuz?