Yayınlar » Makaleler

Diş hekimliği okullarının ilk yılından itibaren, morfoloji, el / göz koordinasyonu ve el becerisi eğitimi verilmekte ve ciddi olarak değerlendirilmektedir. Doktorların büyük çoğunluğunda el becerisine yönelik herhangi bir beceri değerlendirmesi yapıl...
Fotoğraf ilk ortaya çıktığından bu yana teknolojinin hızlı gelişmesine ayak uydurarak emekleme devresini çok hızlı aşmış ve günümüzün dijital dünyasında hak ettiği konuma yerleşmiştir. Artık sanatın, bilimin ve gündelik yaşantının vazgeçilmez bir uns...
Edinburgh Bildirisinde “Tıp eğitiminin amacı, bütün toplumun sağlığını yükseltecek hekimler yetiştirmektir” şeklinde ifade edilmektedir. Tıp eğitimi, mesleki bilgi ve klinik beceri yanında, hekimlik kimliğine uygun rol ve değerlerin de benimsetildiği...
Doç. Dr. Zekai Yaman, benign masseter kas hipertrofisi tedavisinde Botulinum Toksin Tip A kullanımını klinik örnekler üzerinde anlatıyor. Benign masseter kas hipertrofisi (BMH) masseter kasın bilateral olarak ağrısız şişliği ile karakterizedir.&nbs...
Botoks tıpta ve dişhekimliğinde nöromüsküler aktiviteyi belirli süreler bloke ederek çeşitli endikasyonlarda tedavi ya da kozmetik amaçlar ile kullanılan ve Clostridium Botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. Botoks (BTX) adı “botulinum”...
Dr Bob Khanna kozmetik ve rekonstrüktif dişhekimidir. Ascot, Harley St ve Manchester’de klinikler yürütmekte ve estetik dişhekimliği, implant cerrahisi ve kemik rejenerasyon prosedürlerinden tüm ağız rehabilitasyonlarına kadar geniş bir yelpazede ted...
Periodontal hastalıklar, dişeti kenarındaki veya altında yer alan biyofilm halindeki mikroorganizmaların neden olduğu yaygın görülen mikrobiyal enfeksiyonlardır. Gingivitisin aksine periodontitis, kök yüzeyi boyunca bağlantı epitelinin göçü ve period...
Fluor, tüm kimyasal elementler içinde elektronegativitesi en yüksek olanıdır. Hiçbir kimyasal madde fluoru bileşiğinden serbest hale getiremez. Bu nedenle fluor doğada serbest bulunmaz, “fluorid” şeklinde bileşik olarak bulunur ve bilimsel metodlarla...
Antibiyotik;  mikroorganizmaların üremesini engelleyen veya tahrip eden, genellikle mikroorganizmalar ya da bitkiler tarafından üretilen, streptomisin, penisilin gibi kimyasal maddelerdir(20). Profilaksi, eski Yunanca'da önlem almayı artırmak, h...
Çürükten korunmada Fluoridler dişhekimlerinin en büyük yardımcısı olduğu kabul edilir. 1940’lı yıllarda başlayan ve yapılan çeşitli çalışmalarla desteklenen fluoridin sistemik kullanımı 1970’li yıllardan itibaren asıl etkinin diş minesine direkt uygu...
Webster Sözlüğü’nde sistem kelimesi, birlikte bir sonuca ulaşan bir dizi etkinlik veya yöntem olarak tanımlanır. Örneğin; sindirim sistemi, güneş sistemi, hükümet sistemi, System “B” gibi.. Aynı şekilde “S” sistemi de sadece thermo-plastize gutta-per...
Protez adezivleri protezin oral mukozaya yapışması için kullanılan materyallerdir. Protez adezivleri, son yıllarda piyasaya çıkan ürünlerin çeşitliliğinin ve reklamların artması ile hareketli protez kullanan hastalarda  merak uyandırmaktadır. Di...
Endodontik rotary eğelerin sürekli olarak geliştirilmesi  ile birlikte kullanımları için önerilen tekniklerde hızla artacak gibi görünmektedir. İstenen kanal şekli hemen hemen her tip enstrümanla sağlanabilecek olsa da,savunucularını...
Dişeti sınırında bulunan veya alveoler kretin altına uzanan diş kırıklarının restorasyonu kapsamlı bir tedavi planı gerektirmektedir. Kalan kök parçasının daimi restorasyonu desteklemeye yeterli olacağı düşünülüyorsa endodontik tedavi sonrası ortodon...
Yüz bölgesini ilgilendiren defektler doğumsal veya kazanılmış defektler olabilirler(1). Bu defektler bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkiler(2). Defektler cerrahi teknikler ile kapatılabilir fakat onkolojik defektlerin geri dönüşümlü olma riski...
Süt azılarının erken kaybıyla oluşan boşluğun komşu dişler tarafından kapanmasını önleyen apareylerdir. Çalışmanın amacı yer tutucu endikasyonu konulan ve çeşitli tipte yer tutucu uygulanan çocuk hastalarda hasta memnuniyetinin değerelndirilmesidir. ...
Bu çalışmanın amacı endodontide kullanılan farklı tork kontrollü motorların ve başlıkların tork limitasyonlarının doğruluğunu karşılaştırmak ve incelemektir. Bu konu üzerine önceki tartışmalı sonuçlardan yola çıkarak yeni, klinik olarak geliştirilm...
Ekspoze pulpanın canlılığının sağlanmasından başka diş hekimliğinde hiçbir konu hakkında bu kadar yazılıp tartışılmamıştır. Her şey hatta İngiliz serçelerinin diskilari bile denenmiştir. Yüzyılın başlarında, exstirpasyonu önlemek için ve pulpanın vit...
Tükürük; tükürük bezleri tarafından üretilen kompleks bir sıvıdır. Oral kavite, dişleri ve mukozayı örten tükürük sıvısının %99’u su, geri kalan %1’i inorganik ve organik maddelerden oluşmaktadır. Tükürük sıvısı; yağlama ve koruma, tamponlama ve...
Milyonlarca yıl önceden günümüze gelen haşaratlar yaşayan gerçek fosillerdir. Değişen yaşam koşullarına fevkalade uyum göstererek günümüze gelmişler. Muhtemelen bizden sonra da olacak canlılardır. Varlıkları dünyanın bazı kesimlerinde kutsal kabul ed...
Uyku solunum bozuklukları solunum anomalileriyle veya uyku sırasında ventilasyon kalitesinde bozulmalarla karakterize bir grup rahatsızlığı kapsamaktadır. Obstruktif uyku apnesi bunlardan en sık görülenidir. Obstruktif uyku apnesi uyku sırasında tekr...
Dünya sağlık örgütü (WHO) 1946 yılında sağlığın tanımını sakatlık ve hastalık olmaksızın, fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyilik hali olarak tanımlamıştır. Ağız sağlığının iyi olması ise sadece çürük ve periodontal hastalığın olmamasından ibaret de...
Bir ya da daha fazla diş eksikliği, insanlarda en sık karşılaşılan gelişimsel anomali olarak tanımlanmaktadır. Bu sayısal anomalileri tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır. Bir ya da daha fazla dişin gelişimsel olarak eksik olması hipodonti, ...
Bu makalede, lazerin endodontide, özellikle direkt pulpa kuafajında kullanımından bahsedilmiş, ve Er:YAG lazer ile hastalar üzerinde yapılan çalışmalar ve de bunların sonuçları anlatılmıştır. Amacımız lazerin direkt pulpa kuafajında kalsiyum hidroksi...
Şubat 2001’de İnsan Genom Projesi’nin ana detayları açıklandığında (Uluslararası Konsorsiyum ve Celera Genomics) hiç şüphe yok ki tüm dünyada büyük yankı ve heyecan yarattı. Bu projenin tamamlanması demek çoğu bilim adamına göre belki de birçok hasta...
Günümüz dişhekimliğinde tedavinin planlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli safha hastaların sistemik nedenlerle kullanmak zorunda oldukları ilaçların yapılacak tedaviye göre modifiye edilmesi ya da geçici olarak durdurulması gereksinimi...
Diş erüpsiyonu ile ilgili problemler natal ve neonatal dişler, prematür erüpsiyon ve diş erüpsiyonunda defektlerdir. Natal ve neonatal dişler. Doğumda ağız boşluğunda bulunan dişler natal dişlerdir; yenidoğan döneminde ortaya çıkan dişler ise neonata...
Dr. Parsons kaygılıydı. Üretimi bir önceki yıla oranla % 15 düşmüştü. İmplant pratiği de yakın zamana kadar o alanda çalışan sadece iki klinikten biri idi. Yılda yaklaşık 800,000-850,000 dolar kazandığı, rekabetçi olmayan ortamın keyfini sürüyordu. H...
Bireyin çürük risk profilinin belirlenmesi, bunu takiben bireye özgü profilaksi yaklaşımı son derece önemlidir. Günümüzde birçok farklı ağız bakım ürünleri bulunmaktadır. Bireyin gereksinimine uygun ürünlerin önerilmesi gereklidir. Ağız diş sağlığı b...
Ağrımı durdurun! Sanırım hepimiz hayatımızda çeşitli defalar bunu söylemişizdir. Acıya dayanıklı birkaç futbolcu biliyorum ama çoğumuz kaçınmayı tercih eder. Bazen ağrı kaçınılmaz gözükür. Bazen durum bundan ibarettir ama pek çok kez ağrıyı tolere et...
1 2 3 »

Dişhekimliği Dergisi'nin yeni formatını nasıl buldunuz?